Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Fizetési megoldás

Termék részletek-13%
A Munka Törvénykönyve magyarázata

A Munka Törvénykönyve magyarázata

Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai
Szerző:
Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Megjelenés:
2023. március
Alapár:
22 900 Ft
Akció:
19 900 Ft (Vége: 2024.07.31)

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA

Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Jön az utóbbi évek legjelentősebb Munka Törvénykönyve módosítása!!!

Bővített kiadás magyarázatokkal, az ítélkezési gyakorlatból vett példákkal és a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak értelmezésével

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina

Megjelenés: 2023. március

 • Jön az utóbbi évek legjelentősebb Munka Törvénykönyve módosítása!!!

  Szerzők: Dr. Horváth István (munkajogász, ügyvéd, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJK Munkajogi Tanszék), Dr. Szladovnyik Krisztina (cég- és társasági jogi szakjogász, ügyvéd)
  Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 574 oldal

  Megjelenés: 2023. március

   

  Tartalom:

  ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  I. fejezet - Bevezető rendelkezések

  ■ A törvény célja

  ■ A törvény hatálya

  ■ Értelmezési alapelvek

  ■ Általános magatartási követelmények

  ■ Személyiségi jogok védelme (Adatkezelés)

  ■ Egyenlő bánásmód követelménye

  ■ Munkaviszonyra vonatkozó szabály

  II. fejezet - Jognyilatkozatok

  ■ Megállapodás

  ■ Egyoldalú jognyilatkozat, nyilatkozat

  ■ Kötelezettségvállalás

  ■ Munkáltatói szabályzat

  ■ Tájékoztatás

  ■ A feltétel

  III. fejezet - Jognyilatkozatok megtételének módja

  ■ Képviselet

  ■ Alaki kötöttség

  ■ Jognyilatkozat közlése

  ■ Határidő és időtartam számítása

  IV. fejezet - Érvénytelenség

  ■ Semmisség

  ■ Megtámadhatóság

  ■ Érvénytelenség jogkövetkezménye

  ■ Polgári jogi szabályok alkalmazása

  MÁSODIK RÉSZ - MUNKAVISZONY ALANYAI ÉS LÉTESÍTÉSE, MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

  V. fejezet - Munkaviszony alanyai

  ■ Munkaviszony alanyai

  ■ Eltérő megállapodás

  VI. fejezet - Munkáltató személyében bekövetkező változás

  ■ Eltérő megállapodás

  VII. fejezet - Munkaviszony létesítése

  ■ Munkaszerződés

  ■ Munkaviszony létesítésének különös feltételei

  ■ Munkaszerződés tartalma

  ■ Munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

  ■ Munkaviszony kezdete

  ■ Eltérő megállapodás

  VIII. fejezet - Munkaszerződés teljesítése

  ■ Alapvető kötelezettségek

  ■ Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

  ■ Utasítás teljesítésének megtagadása

  ■ Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

  ■ Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért

  ■ Eltérő megállapodás

  IX. fejezet - Munkaszerződés módosítása

  ■ Munkaszerződés módosítása

  ■ Eltérő megállapodás

  X. fejezet - Munkaviszony megszűnése és megszüntetése

  ■ Munkaviszony megszűnése

  ■ Munkaviszony megszüntetése

  ■ Felmondás

  ■ Felmondási idő

  ■ Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

  ■ Végkielégítés

  ■ Azonnali hatályú felmondás

  ■ Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén

  ■ Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye

  ■ Eltérő megállapodás

  XI. fejezet - Munka- és pihenőidő

  ■ Fogalmak

  ■ Napi munkaidő

  ■ Munkaidőkeret

  ■ Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

  ■ Munkaidő-beosztás szabályai

  ■ Munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása

  ■ Munkaközi szünet

  ■ Napi pihenőidő

  ■ Heti pihenőnap

  ■ Heti pihenőidő

  ■ Rendkívüli munkaidő

  ■ Ügyelet és készenlét

  ■ Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések

  ■ Szabadság

  ■ Szabadság kiadása

  ■ Betegszabadság

  ■ Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság

  ■ Munka- és pihenőidő nyilvántartása

  ■ Eltérő megállapodás

  XII. fejezet - A munka díjazása

  ■ Alapbér

  ■ Bérpótlék

  ■ Díjazás munkavégzés hiányában

  ■ Távolléti díj számítása

  ■ Kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum

  ■ Munkabér védelme

  ■ Eltérő megállapodás

  XIII. fejezet - Munkáltató kártérítési felelőssége

  ■ Felelősség az okozott kárért

  ■ Kártérítés mértéke és módja

  ■ Polgári jogi szabályok alkalmazása

  ■ Eltérő megállapodás

  XIV. fejezet - Munkavállaló kártérítési felelőssége

  ■ Felelősség általános szabályai

  ■ Megőrzési felelősség

  ■ Több munkavállaló együttes felelőssége

  ■ Felelősség a leltárhiányért

  ■ Munkavállalói biztosíték

  ■ Kártérítés mérséklése

  ■ Eltérő megállapodás

  XV. fejezet - Munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok

  ■ Határozott idejű munkaviszony

  ■ Munkavégzés behívás alapján

  ■ Munkakör megosztása

  ■ Több munkáltató által létesített munkaviszony

  ■ Távmunkavégzés

  ■ Bedolgozói munkaviszony

  ■ Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

  ■ Köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony

  ■ Vezető állású munkavállaló

  ■ Cselekvőképtelen munkavállaló

  ■ Eltérő megállapodás

  XVI. fejezet - Munkaerő-kölcsönzés

  ■ Fogalmak

  ■ Kölcsönbeadó és kölcsönvevő közötti jogviszony

  ■ Kölcsönzésre irányuló munkaviszony

  ■ Egyenlő bánásmód követelménye

  ■ Munkaviszony megszüntetése

  ■ Kártérítési felelősség

  ■ Eltérő megállapodás

  XVII. fejezet - Iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályai

  XVIII. fejezet - Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások

  ■ Versenytilalmi megállapodás

  ■ Tanulmányi szerződés

  HARMADIK RÉSZ - MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

  XIX. fejezet - Általános rendelkezések

  XX. fejezet - Üzemi tanács

  ■ Általános szabályok

  ■ Üzemi tanács választása

  ■ Központi és vállalatcsoport szintű üzemi tanács

  ■ Üzemi tanács megszűnése

  ■ Üzemi tanács tagja megbízatásának megszűnése

  ■ Gazdasági egységek összevonása, szétválasztása, valamint a munkáltató személyében bekövetkező változás

  ■ Üzemi tanács működése

  ■ Üzemi tanács feladata és jogköre

  ■ Üzemi megállapodás

  ■ Üzemi megbízott

  XXI. fejezet - Szakszervezet

  XXII. fejezet - Kollektív szerződés

  ■ Kollektív szerződés megkötése és tartalma

  ■ Kollektív szerződés hatálya

  ■ Kollektív szerződés megszűnése

  ■ Munkáltató személyében bekövetkező változás

  ■ Eltérő megállapodás és felhatalmazás

  NEGYEDIK RÉSZ - MUNKAÜGYI VITA

  XXIII. fejezet - Munkajogi igény érvényesítése

  XXIV. fejezet - Kollektív munkaügyi vita

  ÖTÖDIK RÉSZ - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  HATODIK RÉSZ - A TÖRVÉNYSZÖVEG MAGYARÁZATA UTÁN...

  Mennyiben irányadók a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Munkaügyi Kollégiumának állásfoglalásai?

  Kedvezményes ár 2024. július 31-ig:
  Alapár: 22.900 Ft + áfa
  Kedvezményes ár: 22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa

  A szakkönyv a csomagolási és szállítási költséget nem tartalmazza. Az áfa mértéke: 5%. A megrendelés beérkezése után a megrendelt szakkönyvet és a számlát a megjelenés után haladéktalanul postázzuk a választott szállítási mód szerint. Az ellenértéket 8 napos fizetési határidővel kérjük kiegyenlíteni. A megrendelő adatai, e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól postai és e-mailes tájékoztatókat.

  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó régi vagy új ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” és „Jogadó Blog” című online hírleveleket kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.