Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Fizetési megoldás

Termék részletek-13%
ADÓELJÁRÁSI JOGSZABÁLYOK (Art., Air., Avt.) MAGYARÁZATA

ADÓELJÁRÁSI JOGSZABÁLYOK (Art., Air., Avt.) MAGYARÁZATA

Art., Air., Avt. szabályainak gyakorlati értelmezése paragrafusról paragrafusra
Szerző:
Dr. Kovács Ferenc
Megjelenés:
2024. április 22.
Alapár:
22 900 Ft
Akció:
19 900 Ft (Vége: 2024.07.31)

ADÓELJÁRÁSI JOGSZABÁLYOK (Art., Air., Avt.) MAGYARÁZATA

Art., Air., Avt. szabályainak gyakorlati értelmezése paragrafusról paragrafusra

Szerzők: Dr. Kovács Ferenc

Megjelenés: 2024. április 22.

 • Szerző: Dr. Kovács Ferenc (okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)
  Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 456 oldal

  Megjelenés: 2024. április 22.

   

  Tartalom:

  ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. Az adózás szereplői – adózói oldal

  ■ Az adózó és az adóalany fogalma – Air. 11–13. §

  ■ Az adó megfizetésére kötelezett személy fogalma – Art. 59. §

  ■ Art. személyi hatálya – Art. 6. §

  ■ Egyéb, adózásban részt vevő személyek – Art. 7. §

  ■ Az adózó képviselete – Air. 14–21. §

  ■ Adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység folytatásához kapcsolódó főbb szabályok – Art. 248–255. §

  2. Az adózás szereplői – adóhatósági oldal

  ■ Az adóhatóságok rendszere – Air. 22. §

  ■ Az állami adó- és vámhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) – Air. 22–23. §

  ■ Az önkormányzati adóhatóságok – Air. 22–24. §

  ■ Eljárási kötelezettség, hatáskör és illetékesség vizsgálata – Air. 25–28. §

  3. Kapcsolattartás az adózás szereplői között – Air. 36. §

  4. Az adózás alapfogalmai, alapelvei

  ■ Az adóeljárás törvényi kerete

  ■ Az adózás fogalma – Art. 6. §

  ■ Az adók módjára behajtandó köztartozások – Avt. 1. §

  ■ A költségvetési támogatások – Art. 6. §

  ■ Az adóigazgatási eljárás alapelvei – Air. 1–8. §

  ■ Az adózás rendjének alapelvei – Art. 1–5. §

  5. Az adózási folyamat általános jellemzése

  MÁSODIK RÉSZ - AZ EGYES ADÓKÖTELEZETTSÉGEK

  6. Az adókötelezettségek általános szabályai – Art. 9–15. §

  7. Bejelentkezés, bejelentés – Art. 16–45. §

  ■ Bejelentkezési kötelezettség általános szabályai – Art. 16. §

  ■ Fióktelep, közvetlen kereskedelmi képviselet bejelentkezése – Art. 17. §

  ■ Bejelentkezés az önkormányzati adóhatósághoz – Art. 18. §

  ■ Székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése – Art. 18/A. §

  ■ Az adószám megállapításának akadályai az adóregisztrációs eljárásban – Art. 19. §

  ■ A kimentési kérelem az adóregisztrációs eljárásban – Art. 20. §

  ■ Döntés az adószám megállapításáról az adóregisztrációs eljárásban – Art. 21. §

  ■ Az előtársaság tagjainak felelőssége az adószám megtagadása esetén – Art. 22. §

  ■ Az adóregisztrációs eljárás megszüntetése – Art. 23. §

  ■ Változás-bejelentéshez kapcsolódó adóregisztrációs eljárás – Art. 24. §

  ■ Igazolás az adóregisztrációs akadály hiányáról – Art. 25. §

  ■ Adófizetési biztosíték – Art. 26–28. §

  ■ Közösségi adószám megállapítása – Art. 29. §

  ■ Csoportazonosító szám megállapítása – Art. 30. §, 114/A–114/F. §

  ■ Együttműködő közösség adószámának megállapítása – Art. 31. §

  ■ Adóazonosító jel megállapítása bejelentkezés alapján, adóigazolvány – Art. 32. §

  ■ Adóazonosító jel megállapítása, adóigazolvány kiállítása hivatalból – Art. 33–33/A. §

  ■ Az adóazonosító jel közlése, igazolása – Art. 34. §

  ■ Adatközlés illetékeljáráshoz – Art. 35. §

  ■ Természetes személy bejelentkezése – Art. 36. §

  ■ Az adózó nyilvántartásba vétele – Art. 37. §

  ■ Az adózó törlése az adóhatósági nyilvántartásból – Art. 38. §

  ■ Munkáltatói, kifizetői minőség bejelentése – Art. 39. §

  ■ Készpénzfizetés bejelentése – Art. 40. §

  ■ Külföldi illetőségű természetes személyek bejelentése – Art. 41. §

  ■ Kölcsönvevő bejelentési kötelezettsége munkaerőkölcsönzésnél – Art. 42. §, egyéb bejelentések – Art. 1. számú melléklet

  ■ Törzskönyvi jogi személy részére adószám megállapítása – Art. 43. §

  ■ Változásbejelentés – Art. 44. §

  ■ Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez kapcsolódó kötelezettségek – Art. 113. §

  8. Az adómegállapítás és adóbevallás

  ■ Az adózók teendői önadózás és más adómegállapítási módok esetén – Art. 46. §

  ■ Önadózás – Art. 47. §

  ■ Kivetés, kiszabás, adóbeszedés – Art. 48. §

  ■ Az adóbevallás általános szabályai – Art. 49. §

  ■ Havi adó- és járulékbevallás – Art. 50. §

  ■ Bevallás benyújtása akadályoztatás esetén – Art. 51. §

  ■ Soron kívüli adóbevallás – Art. 52. §

  ■ Bevallásra vonatkozó különös szabályok felszámolási eljárás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén – Art. 53. §

  ■ A kerekítés szabályai – Art. 2. számú melléklet

  ■ A bevallási gyakoriság általában – Art. 2. számú melléklet

  ■ Bevallási határidők – Art. 2. számú melléklet

  ■ Áfa bevallási gyakoriság – Art. 2. számú melléklet

  ■ Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó adatbejelentés, adóbevallás időpontja – Art. 2. számú melléklet

  ■ Az önellenőrzés – Art. 54–57. §

  9. Adófizetés, mint adókötelezettség

  ■ Az adófizetési kötelezettség alanya – Art. 58. §

  ■ Az adó megfizetésére kötelezett személy – Art. 59-60. §

  ■ Kezességvállalás adó megfizetéséért, az adótartozás átvállalása – Art. 61. §

  ■ Az adó esedékessége – Art. 62. §

  ■ Az adó megfizetésének időpontja – Art. 63. §

  ■ Adó, költségvetési támogatás megfizetésének és kiutalási határideje – Art. 64. §, 3. számú melléklet

  ■ Késedelmi kamat – Art. 65. §

  ■ A megfizetés, a kiutalás módja, adófizetés devizában – Art. 66–66/A. §

  ■ Megfizetés és elszámolás bűncselekmény esetén – Art. 67–68/A. §

  ■ Az adóelőleg mérséklése – Art. 69. §

  ■ Az adószámla – Art. 70–74/A. §

  ■ Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási rendszer – Art. 75. §

  ■ Visszatartási jog gyakorlása – Art. 76. §

  10. Az adatszolgáltatás

  ■ Adatszolgáltatás kötelező tartalma és határideje – Art. 79–80. §

  ■ Egyes adatszolgáltatások – Art. 81–112. §

  11. A bizonylatmegőrzés, könyvvezetés, nyilvántartás, pénzforgalmi számlanyitás

  ■ Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás – Art. 77. §

  ■ A bizonylat megőrzése – Art. 78. §

  ■ Pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség szabályai – Art. 114. §

  HARMADIK RÉSZ - AZ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

  12. Az adóigazgatási eljárás általános szabályai

  ■ Az adóigazgatási eljárás megindításának szabályai – Air. 29. §

  ■ Nyelvhasználati rendelkezések – Air. 30–31. §

  ■ Kizárás – Air. 32–34. §

  ■ Megkeresés – Air. 35. §

  ■ A kérelem – Air. 44–46. §

  ■ Hiánypótlás – Air. 47. §

  ■ A kérelem visszautasítása – Air. 48. §

  ■ Az eljárás megszüntetése – Air. 49. §

  ■ Ügyintézési határidő – Air. 50–52. §

  ■ Igazolási kérelem – Air. 53. §

  ■ Idézés – Air. 54–56. §

  ■ Értesítés eljárási cselekményről – Air. 57. §

  ■ A tényállás tisztázása – Air. 58. §

  ■ Nyilatkozattétel – Air. 59–60. §

  ■ Irat – Air. 61. §

  ■ Tanú – Air. 62–63. §

  ■ Szemle – Air. 64–65. §

  ■ Szakértő – Air. 66. §

  ■ Tolmács – Air. 67. §

  ■ Tárgyalás – Air. 68. §

  ■ Az eljárási cselekmények rögzítése – Air. 70–71. §

  ■ Az adóhatóság döntései – Air. 72–75. §

  ■ A döntés közlése – Air. 76–81/A. §

  ■ Az eljárási költség viselése, költségmentesség – Air. 134–135. §

  ■ Elévülés az adóigazgatási eljárásban – Art. 202–205. §

  ■ Az adatkezelés szabályai – Art. 123. §

  ■ Adatnyilvántartás – Art. 124. §

  ■ Közhiteles adóhatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok – Art. 125. §

  ■ Adótitok – Art. 127–128. §

  ■ Cáfolat közzététele – Art. 129. §

  ■ Az adóhatóság adatközlése más szervek felé – Art. 131–134. §

  ■ Az eljárási védelem elemei, a zárt adatkezelés és a támogató – Air. 37-41. §

  ■ Az iratbetekintési jog mint adózói alapjog – Air. 42–43. §

  ■ Adatvédelem a végrehajtásban – Avt. 33–34. §

  13. Az adóhatósági ellenőrzés általános szabályai

  ■ Az ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok – Air. 85–88. §

  ■ Az ellenőrzés fajtái – Air. 89–93. §

  ■ Határidők az ellenőrzési eljárásban – Air. 94–95. §

  ■ Az ellenőrzés megindítása – Air. 96. §

  ■ Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban – Air. 97–98. §

  ■ Az ellenőrzés befejezése – Air. 115–117. §

  14. Az ellenőrzés különös szabályai

  ■ A tényállás tisztázása – Air. 99. §

  ■ A jogviszony eltérő minősítésének tilalma – Air. 100. §

  ■ Szakértő igénybevétele – Air. 101. §

  ■ Ellenőrzés ingatlanban – Air. 102. §

  ■ Iratok bevonása – Air. 103. §

  ■ Iratrendezésre történő kötelezés – Air. 104. §

  ■ Idegen nyelvű iratok fordítása – Air. 105. §

  ■ Teljességi nyilatkozat – Air. 106. §

  ■ Próbavásárlás – Air. 107. §

  ■ Mintavétel – Air. 108. §

  ■ A becslés – Air. 109. §

  ■ Felhívás személyazonosság igazolására – Air. 110. §

  ■ Az ellenőrzés zavartalan lefolytatásának biztosítása – Air. 111. §

  ■ Helyszín, helyiség, rakomány átvizsgálása. Rakomány ellenőrzése – Air. 112. §

  ■ EKAER ellenőrzés – Air. 113. §

  ■ Hatósági zár – Air. 114. §

  15. Az egyes adóigazgatási eljárások

  ■ Kockázatelemzési eljárás – Art. 135–140. §

  ■ Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján – Art. 141–143. §

  ■ Utólagos adómegállapítás – Art. 144–146. §

  ■ Az adó soron kívüli megállapítása – Art. 147–149. §

  ■ Az adózó minősítési eljárása – Art. 150–162. §

  ■ Állami garancia beváltásához kapcsolódó eljárás – Art. 163. §

  ■ Feltételes adómegállapítás – Art. 164–173. §

  ■ A szokásos piaci ár megállapítása – Art. 174–183. §

  ■ A hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelemmel kapcsolatos eljárás – Art. 184–191. §

  ■ Önellenőrzés elbírálása határozattal – Art. 195. §

  ■ Visszatérítési igény érvényesítése az Alkotmánybíróság, a Kúria, illetve az Európai Unió Bírósága döntése alapján – Art. 196. §

  ■ Áfavisszatérítési igény érvényesítése az Alkotmánybíróság, illetve az Európai Unió Bírósága döntése alapján – Art. 197. §

  ■ Fizetési kedvezmények (fizetési halasztás, részletfizetés) – Art. 198–200. §

  ■ Adómérséklés – Art. 201. §

  16. Jogorvoslatok az adóigazgatási eljárásban

  ■ Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati eljárások – Air. 118–119. §

  ■ A döntés módosítása vagy visszavonása – Air. 120. §

  ■ Fellebbezés – Air. 121–127. §

  ■ Felügyeleti intézkedés – Air. 128. §

  ■ Új eljárásra utasítás és a részjogerő – Air. 129. §

  ■ Közigazgatási per – Air. 130. §

  ■ Ügyészi felhívás és fellépés – Air. 131. §

  ■ Semmisség – Air. 132–133. §

  17. Jogkövetkezmények (Bírságok, Pótlékok, Intézkedések)

  ■ Az eljárási bírság az adóigazgatási eljárásban – Air. 69. §

  ■ Eljárási bírság kiszabása a végrehajtási eljárásban – Avt. 22. §

  ■ Késedelmi pótlék – Art. 206–210. §

  ■ Önellenőrzési pótlék – Art. 211–214. §

  ■ Adóbírság – Art. 215–219. §

  ■ Mulasztási bírság általános szabályai – Art. 220–221. §, 237-238. §

  ■ Mulasztási bírság tényállások – Art. 222–236. §

  ■ Lefoglalás – Art. 239–242. §

  ■ A jármű visszatartása – Art. 243. §

  ■ Áru hatósági felügyelet alá vonása – Art. 244. §

  ■ Üzletlezárás elrendelése – Art. 245. §

  ■ Az adószám törlése – Art. 246. §

  ■ Jogkövetkezmények alóli mentesülés – Art. 247. §

  18. Az adóhatósági végrehajtás

  ■ Végrehajtási alapelvek – Avt. 5–6. §

  ■ Jegyzőkönyv – Avt. 8–9. §

  ■ A végrehajtás költsége – Avt. 11. §

  ■ A kötelezettségek és befizetések nyilvántartása és elszámolása, a végrehajtói letéti számla – Avt. 12–14. §

  ■ A végrehajtás felfüggesztése – Avt. 15. §

  ■ A végrehajtási eljárás szünetelése – Avt. 16–17. §

  ■ A végrehajtás megszüntetése – Avt. 18. §

  ■ A végrehajtáshoz való jog elévülése – Avt. 19. §

  ■ Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás – Avt. 20–21. §

  ■ Az adóhatósági egyezség szabályai – Avt. 23. §

  ■ Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban (végrehajtási kifogás és fellebbezés) – Avt. 24–28. §

  ■ Végrehajtható okirat – Avt. 29. §

  ■ A fizetési felszólítás és a végrehajtási eljárás megindítása – Avt. 30–31. §

  ■ A végrehajtási kényszer alkalmazása – Avt. 35. §

  ■ Eljárás külföldön tartózkodó személy végrehajtási ügyében – Avt. 37. §

  ■ A végrehajtási eljárás időpontja, helyszíni cselekmények – Avt. 39–40. §

  ■ Végrehajtás jövedelemre, fizetési számlára – Avt. 41–42. §

  ■ Az ingófoglalás általános szabályai – Avt. 43–46. §

  ■ A járműfoglalás speciális szabályai – Avt. 47. §

  ■ Követelés lefoglalása – Avt. 48. §

  ■ Zálogjoggal terhelt ingóság lefoglalása – Avt. 49. §

  ■ Fedezetcsere a végrehajtási eljárásban – Avt. 50. §

  ■ Az ingatlan lefoglalása – Avt. 51–56. §

  ■ A lefoglalt vagyontárgyak értékesítésének módjai – Avt. 57. §

  ■ A vagyontárgyak értékesítésének időpontja – Avt. 58–59. §

  ■ Ingóárverés – Avt. 60–68. §

  ■ Az üzletrész, illetve romlandó dolgok értékesítésének eltérő szabályai, a bizományosi értékesítés – Avt. 69–71/A. §

  ■ Ingatlanárverés általános szabályai – Avt. 72–82. §

  ■ Lakóingatlan értékesítése – Avt. 83–87. §

  ■ Ingó és ingatlan vagyontárgy árverésen kívüli értékesítése – Avt. 88. §

  ■ Az elektronikus árverés – Avt. 89–91. §

  ■ A sikertelen és a meghiúsult árverés – Avt. 92–93. §

  ■ Ingóság, ingatlan visszaadása az adósnak – Avt. 94. §

  ■ A biztosítási és ideiglenes biztosítási intézkedés szabályai az adóigazgatásban – Air. 82–84. §

  ■ Biztosítási intézkedés az adóvégrehajtásban – Avt. 95–101. §

  ■ Kötelezettségét elmulasztó személy fizetésre kötelezése – Avt. 102–103. §

  ■ Adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása – Avt. 104–116. §

  ■ Végrehajtás az önkormányzati adóhatóság megkeresésére – Avt. 117. §

  ■ A hallgatói hiteltartozások behajtása – Avt. 118. §

  ■ Végrehajtás az általános közigazgatási rendtartás alapján átadott fizetési kötelezettségek esetén – Avt. 119–121. §

  ■ Az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmény végrehajtásának szabályai – Avt. 122–125. §

  ■ A korábbi törvényszéki végrehajtás speciális szabályai – Avt. 125/A–125/H. §

  19. Az adóhatóság által nyújtott szolgáltatások

  ■ A szolgálatások köre – Art. 256. §

  ■ Kezdő vállalkozások támogatása – Art. 257. §

  ■ Ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer működtetése – Art. 258. §

  ■ Adatlekérdezési lehetőség biztosítása – Art. 259. §

  ■ Köztartozásmentes adózói adatbázis működtetése és közzététele – Art. 260. §

  ■ Megbízható adózók közzététele – Art. 261. §

  ■ Egyéni vállalkozók bevallási adatainak közzététele – Art. 262. §

  ■ Nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzététele – Art. 263. §

  ■ Nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzététele – Art. 130. §, 264–264/A. §

  ■ Be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztatók közzététele – Art. 265. §

  ■ Egyéb közzétételek – Art. 266. §

  ■ Tájékoztatás adókötelezettség teljesítésének megkerüléséről – Art. 267. §

  Kedvezményes ár 2024. július 31-ig:
  Alapár: 22.900 Ft + áfa
  Kedvezményes ár: 22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa

  A szakkönyv a csomagolási és szállítási költséget nem tartalmazza. Az áfa mértéke: 5%. A megrendelés beérkezése után a megrendelt szakkönyvet és a számlát a megjelenés után haladéktalanul postázzuk a választott szállítási mód szerint. Az ellenértéket 8 napos fizetési határidővel kérjük kiegyenlíteni. A megrendelő adatai, e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól postai és e-mailes tájékoztatókat.

  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó régi vagy új ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” és „Jogadó Blog” című online hírleveleket kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.