Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Fizetési megoldás

Termék részletek-67%
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2023

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2023

Járulékok, Nyilvántartás, Adatszolgáltatás, Nyugdíj, Szocho
Szerző:
Dr. Futó Gábor
Megjelenés:
2023. március
Alapár:
9 900 Ft
Akció:
3 300 Ft (Vége: 2024.06.25)

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2023

Járulékok, Nyilvántartás, Adatszolgáltatás, Nyugdíj, Szocho

Szerző: Dr. Futó Gábor

Megjelenés: 2023. március

 • Szerző:

  Dr. Futó Gábor (tb-szakértő, ügyvéd)    

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 206 oldal

  Megjelenés: 2023. március

   

  Tartalom:

  ELSŐ RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

  I. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

  1. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA

  Biztosítottak

  ■ Foglalkoztatott személyek

  ■ Önálló vállalkozók

  ■ Egyéb kategória

  2. Biztosítottak körének újszerű meghatározása

  Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Foglalkoztatott személyek közül)

  ■ Munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint biztosított

  ■ Szövetkezet tagja

  ■ Szakmunkástanulók

  ■ Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

  ■ Megbízási, vállalkozási jogviszony

  ■ Választott tisztségviselők

  ■ Biztosítás időtartama

  ■ Szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok

  ■ Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy

  ■ Külföldi foglalkoztató számára külföldön folytatott tevékenység

  Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az önálló vállalkozók közül)

  ■ Egyéni és társas vállalkozók biztosítása

  ■ Egyéni vállalkozók biztosítása

  ■ Társas vállalkozók biztosítása

  ■ A kisadózó vállalkozó

  Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az egyéb kategóriában)

  ■ Egyéb címen biztosított személyek

  ■ Álláskeresési támogatásban részesülő személyek

  ■ Egyházi személyek

  ■ Biztosított mezőgazdasági őstermelők

  ■ Köztársasági elnök házastársa

  3. Biztosítás szünetelése

  4. Mentesülés a biztosítási kötelezettség alól

  A biztosítás nem terjed ki

  A biztosítás nem terjed ki a következő jogviszonyokra sem

   

  II. FEJEZET: BELFÖLDI - KÜLFÖLDI - HARMADIK ÁLLAM ÉS POLGÁRA

  1. Külföldi–belföldi illetőség

  A belföldinek minősülő személy meghatározása

  A belföldiséget igazoló okmányok

  2. Harmadik állam polgára

   

  III. FEJEZET: JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

  1. Egyes járulékfajták

  Új 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék

  10 százalékos nyugdíjjárulék

  Egészségügyi szolgáltatási járulék

  Táppénz-hozzájárulás

  Szociális hozzájárulási adó

  2. Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén

  Járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre

  Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszony szerint biztosított személyek körében

  Járulékalapot nem képező jövedelmek

  Nem forintban keletkezett járulékalap

  A 18,5 százalékos egységes társadalombiztosítási járulékra vonatkozó egyéb rendelkezések

  A járulékkülönbözet elszámolása

  Külföldi vállalkozásra (munkáltatóra) vonatkozó szabályok

  Az elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló eljárás

  3. Önálló vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége

  Egyéni vállalkozók és társas vállalkozók járulékfizetési rendszere

  ■ Biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége

  ■ Többes vállalkozói jogviszony

  ■ Biztosított mellékfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége

  ■ Kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők társadalombiztosítási helyzete

  Biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

  ■ Biztosított mezőgazdasági őstermelő törvényesnél magasabb összegű járulékfizetése

  ■ Biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok

  4. Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok

   

  IV. FEJEZET: CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

  1. Családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályok

  2. Családi járulékkedvezmény érvényesítése

   

  V. FEJEZET: MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA

  1. Megállapodás kötése nyugdíjra

  Évvásárlás

  Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányi idő szolgálati időként történő figyelembevétele a nyugdíj megállapításánál

  ■ Megállapodás 1998. évre a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére

  ■ Megállapodás kötésére illetékes szerv

  Járulék-visszafizetés

  2. Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

  Egészségi állapotfelmérés

  ■ Az érintett személyek

  3. A megállapodás közös szabályai

   

  VI. FEJEZET: A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAK

  1. Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

  2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

  ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett

  ■ Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett belföldi személyek

  ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése

  Egy sokat vitatott új szabály (hat havi járuléktartozás)

  ■ Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama

  3. Amikor nem lehetne egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni (TAJ kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya)

  4. Bejelentési kötelezettség vagy igazolás kiadásának elmulasztása és szankciói

   

  VII. FEJEZET: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELY ÁLTAL KIFIZETETT ELLÁTÁSOK ÉS A TÁPPÉNZ-HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA

   

  VIII. FEJEZET: NEMZETKÖZI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

  1. Harmadik állam és polgára

  2. Kétoldalú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy

  3. Munkavállalás, biztosítás az Európai Gazdasági Térségben

  ■ Közösségi jog

  ■ A koordináció alapelvei

  ■ Joghatóság

  Munkavállaló, önálló vállalkozó egyidejűleg több tagállam területén történő munkavégzése

  Biztosítás a lakóhely szerinti államban

  Biztosítás a cég székhelye vagy a vállalkozás telephelye szerint

  ■ Munkaviszony az egyik és önálló vállalkozói tevékenység a másik államban

  ■ A1 igazolás igénylése

  Biztosítási kötelezettség ideiglenes megállapítása

   Kiküldetés

  Egyéb rendelkezések és kivétel engedélyezése a főszabály alól

  ■ A munkavállaló és az önálló vállalkozó meghatározása

  ■ Alkalmazandó jog meghatározásához szükséges adatszolgáltatás és nyilatkozattétel

  ■ Állami foglalkoztatottak

   

  MÁSODIK RÉSZ: A SZOCIÁLIS HOZZÁRULÁSI ADÓ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEI

  1. A szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezések [2018. évi LII. törvény]

  Adófizetési kötelezettség – az adó alapja

  ■ Adó mértéke és fizetendő összege

  Adófizetésre kötelezett személy

  Adóra vonatkozó közös szabályok

  ■ Adófizetés alóli mentesülés esetei

  Egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapja

  Mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja

  Adóalap megállapításának különös szabályai

  Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól

  2. Adóval szemben érvényesíthető kedvezmények

  Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

  Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény

  Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

  Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

  Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény

  Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény

  Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

  A 2.1 – 2.7 pontok szerinti adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok

  ■ A szakirányú oktatás és duális képzés adókedvezménye

  3. Eljárási és egyéb szabályok

  Kedvezményes ár 2024. június 25-ig:
  Alapár: 9.900 Ft + áfa
  Kedvezményes ár: 9.900 Ft + áfa helyett 6.900 Ft + áfa

  A szakkönyv ára a csomagolási és szállítási költséget nem tartalmazza. Az áfa mértéke: 5%. A megrendelés beérkezése után a megrendelt szakkönyve(ke)t és a számlát haladéktalanul postázzuk a választott szállítási mód szerint. Az ellenértéket 8 napos fizetési határidővel kérjük kiegyenlíteni. A megrendelő adatai, e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól postai és e-mailes tájékoztatókat.

  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó új ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” és „Jogadó Blog” című online hírleveleket kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.