Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Fizetési megoldás

Termék részletek-51%
ADÓZÁS 2020

ADÓZÁS 2020

Szja, Áfa, Tao, Kiva, Tbj, Kata, Adóeljárás, Egyéb adók
Szerző:
Csátaljay, Egri-Retezi, Futó, Gottgeisl, Kovács F.
Megjelenés:
2020. február 21.
Alapár:
9 900 Ft
Akció:
4 900 Ft (Vége: 2021.10.31)
Ügyfeles akciós ár:
3 900 Ft

ADÓZÁS 2020

Szja, Áfa, Tao, Kiva, Tbj, Kata, Adóeljárás, Egyéb adók

Szerzők: Dr. Császár Zoltán, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Egri-Retezi Katalin, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Horváthné Szabó Beáta, Dr. Kovács Ferenc

 • Szerzők: Dr. Császár Zoltán, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Egri-Retezi Katalin, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Horváthné Szabó Beáta, Dr. Kovács Ferenc

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 248 oldal

  Megjelenés: 2020. február 21.

   

  Tartalom:

  1. Változások az adóeljárásban

  A 2019. évi LXVI. törvény módosításai 

  ■ Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) módosítása

  ■ Az adóigazgatási rendtartás (Air.) módosításai

  ■ Az adóhatósági végrehajtási törvény (Avt.) változásai

  A 2019. évi LXXII. törvény módosításai

  ■ Iratőrzési kötelezettség

  ■ EKÁER-változások

  ■ Adatszolgáltatási szabályok

  ■ Elévülés nemzetközi vitarendezési eljárásnál

  ■ EKÁER mulasztási bírság

  A 2019. évi LXXIII. törvény módosításai

  ■ Havi adó- és járulékbevallás

  ■ Csoportos társasági adóalanyiság

  ■ Helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentés

  ■ Egyszerűsített vállalkozói adó

  ■ Egyéb változások

  A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXI. törvény módosításai

  ■ Hatósági átvezetés

  ■ Visszatartási jog

  ■ Behajthatatlan adótartozás

  ■ Kielégítési sorrend változása

  ■ Végrehajtás felfüggesztése

  ■ Végrehajtás megszüntetése

  ■ Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett követelés

  ■ Végrehajtható okiratok

  ■ Ingóság lefoglalása

  ■ Ingatlan lefoglalása

  ■ Termőföldek értékesítése

  ■ Biztosítási intézkedés

  ■ Meghatározott cselekmény foganatosítása

  ■ Közreműködő szervezetek

  ■ Ingóságok elszállítása

  ■ Egyéb változások

  A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény módosításai

  ■ Csoportos társasági adóalanyiság

  ■ Online automaták

  ■ Nagy összegű adótartozással érintett adózók

  ■ „Holland levelek”

  ■ Társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

  ■ EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer)

  A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosításai

  ■ Adatszolgáltatás

  ■ Egyéni vállalkozók

  Egyéb változások

  ■ A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvény

  ■ Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény

  ■ Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény

  ■ A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

  ■ Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény

  2. Általános forgalmi adóra vonatkozó változások

  Az adatszolgáltatással és a számlázással összefüggő módosítások

  Számlakibocsátói elektronikus adatszolgáltatás (online számla)

  ■ 2020. július 1-jétől hatályos szabályozás

  A 2021-től hatályos számlakibocsátói adatszolgáltatás

  ■ Az adatszolgáltatás módja

  A belföldi áfaösszesítő jelentés (a számlabefogadó adatszolgáltatása)

  Számlamódosítások szerepeltetése a befogadónál a belföldi áfaösszesítőben

  A számlakiállítási határidő csökkenése

  Adómentes ügyletekre vonatkozó számla-, illetve nyugtakiállítás

  Vevői adószám kötelező feltüntetése a számlán

  Az eva kivezetésével összefüggő áfaszabályozás

  A behajthatatlan követelés miatti áfacsökkentés lehetősége

  ■ Általános alapelvek a magyar szabályozás tükrében

  ■ A behajthatatlan követelés fogalma

  ■ A behajthatatlansági okok

  ■ A behajthatatlankénti elszámolás személyi feltételei

  ■ Milyen személyi feltételnek kell megfelelni a számlakibocsátónak az önellenőrzés benyújtásának időpontjában?

  ■ Milyen személyi feltételeknek kell megfelelni a számlabefogadónak az eredeti teljesítési időpontban?

  ■ Mikortól behajthatatlan a követelés?

  ■ Csak a más módon meg nem térült követelésekre alkalmazható az adóalap-csökkentés

  ■ Az adóalap-csökkentés érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályok

  Különös adó-visszatérítési lehetőség

  A közösségi termékértékesítési ügyleteket érintő (Quick Fix) változások

  ■ A közösségi adómentes értékesítés szabályainak változása 

  ■ A vevői közösségi adószám kötelező szerepeltetése

  ■ A közösségi összesítő nyilatkozatban (A60) való szerepeltetés követelménye

  ■ Termék más tagállamba történő kiszállításának igazolása Közösségen belüli termékértékesítés esetén

  ■ A termék más tagállamba történő elszállításának vélelme

  ■ A vélelem és annak adóhatóság általi megdöntése

  ■ Láncértékesítés

  ■ A fuvarozással összefüggő értékesítés meghatározása

  ■ A vevői készlettel kapcsolatos, 2020. január 1-től alkalmazandó új szabályok

  ■ A termék másik tagállamba történő továbbításához fűződő joghatás (az eladó szemszögéből)

  ■ A termék belföldre történő továbbításához fűződő joghatás (a vevő szemszögéből)

  A termékexportra vonatkozó változás

  A termékimportra vonatkozó változás

  Az alfuvarozó által nyújtott termékimporthoz kapcsolódó fuvarozás és egyéb szolgáltatás megítélése az áfa szempontjából

  Az idegenforgalmi árrésadózással összefüggő változások

  A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfakulcsának 5%-ra csökkenése

  ■ Turizmusfejlesztési hozzájárulás kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után

  Az 5%-os lakásáfa kivezetése

  ■ A 2020-tól megszűnt kedvezményes adómérték

  ■ 2020. január 1. előtti részteljesítés

  ■ 2020. január 1. előtt fizetett előleg

  ■ Az átmeneti rendelkezés hatálya alá tartozó eset – amikor 2024-ig alkalmazható az 5%

  Egyéni vállalkozó és egyház jogutódlással történő történő megszűnése

  Utalvánnyal történő fizetés

  A kijavítási kérelem alkalmazásának kiterjesztése

  Adó-visszatérítési viszonosság megteremtése Törökországgal

  3. Személyi jövedelemadót érintő jelentősebb változásokról

  A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

  ■ Ki jogosult a kedvezményre?

  ■ Jogosultság családi pótlékra

  ■ A kedvezményre jogosultság időszaka és a jogosító jövedelmek

  ■ Nem érvényesíthető kedvezmény

  ■ A kedvezmény érvényesítésének feltétele

  A magánalapítványokkal kapcsolatos változások

  ■ A magánalapítvány fogalma

  ■ Az adókötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések

  Bővült az adómentes jövedelmek köre

  ■ Az özvegyi ellátást érintő és a családtámogatással kapcsolatos változások

  ■ A vadászattal kapcsolatos szolgáltatások adómentessége

  ■ Sporttevékenységgel kapcsolatos juttatások

  ■ Ágazati kedvezmények

  ■ A termőföld átruházásból származó jövedelmet érintő visszamenőleges módosítás

  A dolgozói juttatásokat érintő változások

  ■ A rugalmas dolgozói juttatások

  ■ A szakképzési támogatási rendszer változásai

  ■ A minimálbér növekedéséből adódó változások

  ■ A biztosítások adózása

  Egyéb változások

  4. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény változásai

  Vagyonkezelő alapítvány

  ■ Jellemzők

  ■ Vagyonkezelő alapítvány társasági adókötelezettségének megállapítása

  Az ellenőrzött külföldi társaság (EKT) fogalmának pontosítása

  ■ Az ellenőrzött külföldi társaság státusz meghatározása

  ■ Feltételek

  ■ Következmények

  ■ Adóalap-növelő tétel az EKT-t irányító belföldi adózónál

  ■ Nem érvényesíthető adóalap-csökkentő tételként

  ■ Az EKT-ban szerzett részesedés nem minősülhet bejelentett részesedésnek [Tao tv. 4. § 5.]

  ■ EKT részére juttatott ellenérték csak az előírt dokumentációs feltételek mellett lehet elismert költség [Tao tv. 3/A. melléklet 9.]

  Az egyéni vállalkozó által alapított korlátolt felelősségű társaság

  ■ Az alapítás feltételei és a működésre vonatkozó szabályozások

  ■ A feltöltési kötelezettség megszűnése

  Társasági adóelőleg-kötelezettség átalakulás, egyesülés szétválás esetén

  A látványcsapatsport támogatásának adókedvezménye

  ■ Sport célú ingatlan üzemeltetése

  ■ Sportági létesítményfejlesztések támogatási intenzitása

  ■ A sportági létesítményfejlesztések üzembe helyezésére vonatkozó időbeli korlát

  A fejlesztési adókedvezmény évközi változása

  ■ A kedvezményre jogosító minimális beruházási értékhatárok csökkentése

  ■ A beruházás minimum értékhatárának további csökkenése

  ■ A bérköltség-, illetve létszámfeltételek megszűnése és változása

  Az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye

  Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások

  Csoportos társasági adóalanyiság

  ■ A választhatóság feltételei

  ■ Kapcsoltsági feltételek

  Változás a csoporttaggá válásnál és adóalanyiság megszűnésénél

  ■ Adómegállapítás és nyilatkozattétel

  ■ Jövedelem-(nyereség-)minimum

  ■ Elhatárolt veszteség

  ■ Adókedvezmény érvényesítése

  ■ Csoportos társasági adóalany adófelajánlása

  ■ Felajánlható adóelőlegek pontosítása

  ■ Adófelajánlás teljesítése adótartozás esetén

  ■ A fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó késedelmi pótlék

  ■ Transzferár-szabályok pontosítása

  ■ Kamatlevonás korlátozása a csoportos társasági adóalanyoknál

  A kapcsolt vállalkozás fogalma

  ■ A kapcsolt vállalkozás fogalmának kiegészítése

  ■ Kapcsolt vállalkozás minősítése főszabály szerint

  A transzferár kiegészülő szabálya

  Az adóelkerülésre vonatkozó különös rendelkezések

  ■ A szabályozás lényege

  ■ Az ugyanazon tényállás államok közötti eltérő jogi minősítéséből eredő különbségekkel kapcsolatos új fogalmak

  ■ Lehetséges esetek, amelyeket eltérően kezelnek az államok

  A tőkekivonás adóztatása

  ■ A tőkekivonási adók célja

  ■ Tőkekivonásnak minősülő ügyletek

  ■ Következmény: adóalap-növelő tétel a kivonás adóévében

  ■ Az adó megfizetése

  Adófelajánlás késedelmes fizetésnél

  Sportági létesítményfejlesztések támogatási intenzitása

  5. Új társadalombiztosítási szabályok

  Állami szolgálati jogviszonyban álló személy biztosítása

  Az egészségügyi szolgáltatási járulék új összege 2020. január 1-jétől

  A 2020. január 1-jei nyugdíjemelés

  A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése és az ezzel összefüggő egyéb változások

  Osztozkodás a szociális hozzájárulási adó befolyt összegéből

  A társadalombiztosítással összefüggő egyéb változások

  ■ Az eva 

  ■ Új szövetkezeti forma: start szociális szövetkezet

  ■ A szociális szövetkezetben tagként tevékenykedő személy társadalombiztosítási jogállása

  Amikor az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységének folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapít

  ■ A társadalombiztosítással összefüggő jogi helyzet

  Új Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése még érvényes birtokban lévő kártya esetén

  A tajszámos adatbázis is a Magyar Államkincstárhoz került

  A 2020. július 1-jével hatályba lépő új társadalombiztosítási törvény leglényegesebb változásai

  ■ A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok – a nyugdíjasként keresőtevékenységet folytató személyek társadalombiztosítási jogállása

  ■ A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok

  ■ Egységes társadalombiztosítási járulék

  ■ 10%-os nyugdíjjárulék

  ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék

  ■ A sokat vitatott új szabály

  ■ Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszonyban állóként biztosított személyeknél

  ■ Családi járulékkedvezmény

  ■ A minimum járulékalap változása a biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó esetében

  Változások 2020. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adóban

  ■ Érdemi változás a Szocho törvényben

  6. Kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) változásai

  ■ Évközi változások

  ■ 2020. január 1-től hatályos változások

  Az egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése

  Nem főállásúnak minősülő kisadózó

  Nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót

  ■ Várható változások

  ■ A már ismert ellenőrzési tapasztalatok

  ■ Külföldről származó bevétel és az adatszolgáltatás

  ■ Az alanyi mentes kisadózó 12 millió forint bevétele és az áfába beszámító érték

  ■ Az alanyi mentes kisadózó áfabevallási köztelezettsége

  7. Kisvállalati adó (kiva) változásai

  Évközi változások

  ■ Az adóalanyiság megszűnése

  ■ Az adóalanyiság választásának feltételei

  Változások 2020. január 1-től

  ■ Az egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése

  Az adó mértéke

  Külföldről kapott jövedelmek

  ■ Változások 2020. július 1-től

  ■ Személyi jellegű kifizetések

  Hogyan alakul a kiva-adózás mellett az osztalékkifizetés adózása 2020-ban?

  8. Egyszerűsített vállalkozói adó megszűnését követő teendők

  Az áfa választása

  Nyilvántartások változása

  ■ Az eva-alanyok 2019. évi zárása

  Az eva és az azt követő adózás kapcsolata

  ■ Egyéb kötelezettségek az eva után

  ■ Az eva utáni első adóév adózása során figyelembe veendő előírások

  Általános forgalmi adó az eva után

  Az Áfa tv. 58. §-ának kezelése

  ■ Társasági adóelőleg fizetési kötelezettség

  9. Helyi adókról szóló törvényt (Htv.) érintő változások

  ■ 2019-es évközi változások

  ■ 2020. január 1-jén hatályba lépő változások

  Általános szabályok

  ■ Helyi iparűzési adó

  ■ Idegenforgalmi adó

  2020 folyamán hatályba lépő változások

  10. Gépjárműadóról szóló törvényt (Gjt.) érintő változások

  ■ 2020-as változások

  11. Reklámadóról szóló törvényt (Ratv.) érintő változások

  ■ 2019-es évközi változások

  12. Illetékekről szóló törvényt (Itv.) érintő változások

  2019 folyamán hatályba lépett változások

  2020. január 1-jén hatályba lépő változások

  2020 év közben hatályba lépő változások

  Szakkönyv ára 2021. október 31-ig:
  Kedvezményes ár új vásárlóknak: 9.900 Ft + áfa helyett 4.900 Ft + áfa
  Ügyfeles kedvezményes ár: 9.900 Ft + áfa helyett 3.900 Ft + áfa
  A szakkönyv ára a csomagolási és szállítási költséget nem tartalmazza. Az áfa mértéke: 5%. A megrendelés beérkezése után a megrendelt szakkönyve(ke)t és a számlát haladéktalanul postázzuk a választott szállítási mód szerint. Az ellenértéket 8 napos fizetési határidővel kérjük kiegyenlíteni. A megrendelő adatai, e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól postai és e-mailes tájékoztatókat.
  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” és "Jogadó Blog" című online hírleveleket kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.