Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Fizetési megoldás

Termék részletek-47%
Munkaerő-Gazdálkodás 2020

Munkaerő-Gazdálkodás 2020

Tb- és Bérügyintézők Kézikönyve
Szerző:
Orosz Péter
Megjelenés:
2020. július
Alapár:
12 900 Ft
Akció:
6 900 Ft (Vége: 2022.09.30)

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS 2020

Tb- és Bérügyintézők Kézikönyve

Szerző: Orosz Péter

Szaklektor: Széles Imre

Oktatási segédlet az alábbi OKJ-s képzések komplex szakmai vizsgájának 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás moduljához a szóbeli vizsgatételek alapján:

51 344 01 Bérügyintéző

51 344 02 Társadalombiztosítási ügyintéző

52 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző

Ismeretszint-ellenőrző feladatsor megoldókulccsal!

 • Szerző: Orosz Péter

  Szaklektor: Széles Imre

  Formátum: A/4 (210x297 mm)

  Terjedelem: 288 oldal

  Megjelenés: 2020. július

   

  Oktatási segédlet az alábbi OKJ-s képzések komplex szakmai vizsgájának 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás moduljához a szóbeli vizsgatételek alapján:

  51 344 01 Bérügyintéző

  51 344 02 Társadalombiztosítási ügyintéző

  52 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző

  Ismeretszint-ellenőrző feladatsor megoldókulccsal!

   

  Tartalom:

  1. BIZTOSÍTÁST EREDMÉNYEZŐ (NEM EREDMÉNYEZŐ) JOGVISZONYOK, A LEGÁLIS MUNKAVÉGZÉS LEHETSÉGES ESETEI

  Biztosítást eredményező jogviszonyok

  A vállalkozási szerződés

  A megbízási szerződés 

  Az egyéni vállalkozó

  ■ Az egyéni cég

  ■ A kisadózó vállalkozások tételes adója alapján adózó vállalkozó (kata jogállás)

  ■ Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) alapján adózó vállalkozó

  ■ A munkaviszony és a vállalkozás elkülönítése

  Néhány közszolgálati jogviszony

  ■ A köztisztviselői jogviszony

  ■ Az állami projektértékelő jogviszony 

  ■ Kormányzati szolgálati jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony 

  ■ A honvédség hivatásos, szerződéses állományába tartozók és a honvédelmi alkalmazottak 

  ■ A rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítők és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak

  ■ A közalkalmazotti jogviszony

  A nevelőszülői jogviszony

  A szövetkezeti tagsági viszony

  A közfoglalkoztatási jogviszony

  A mezőgazdasági őstermelő

  A tanulószerződés

  Biztosítást nem eredményező viszonyok

  A háztartási munka

  Az egyszerűsített foglalkoztatás

  Hallgatói munkaszerződés

  Iskolaszövetkezet, szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezeti jogviszony

  ■ Iskolaszövetkezet

  ■ A szociális szövetkezet

  ■ Közérdekű nyugdíjas szövetkezet

  2. A MUNKAVISZONY ÉS A MUNKASZERZŐDÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ALAPJÁN

  Általános rendelkezések (Mt. 2. §–13. §)

  A törvény hatálya

  Általános magatartási követelmények

  ■ Jóhiszeműség és tisztességes joggyakorlás

  ■ A joggal való visszaélés tilalma

  A személyiségi jogok védelme 

  ■ A sérelemdíj

  Az egyenlő bánásmód követelménye

  Jognyilatkozatok (Mt. 14. §–19. §)

  A megállapodás

  ■ Az elállási jog

  A kötelezettségvállalás

  ■ A munkáltatói szabályzat

  ■ A tájékoztatás 

  ■ A feltétel 

  A jognyilatkozatok megtételének módja (Mt. 20. §–26. §)

  A képviselet

  ■ Fiatal és cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállaló képviselete

  Az alaki kötöttség

  A jognyilatkozat közlése

  A határidő és az időtartam számítása

  Az érvénytelenség (Mt. 27. §–31. §)

  A semmisség

  A megtámadhatóság

  A jogellenes fenyegetés

  Az érvénytelenség jogkövetkezménye

  A munkaviszony (Mt. 32. §–35. §) 

  A munkáltató személyében bekövetkezett változás (Mt. 36. §–41. §)

  A munkaviszony létesítése (Mt. 42. §–50. §) 

  A munkaszerződés

  ■ A munkaszerződés tartalma

  ■ A próbaidő

  A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

  ■ A munkaviszony kezdete

  A munkaszerződés teljesítése (Mt. 51. §–57. §)

  ■ A munkáltató kötelezettségei

  ■ A munkavállaló kötelezettségei

  ■ A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

  Kiküldetés

  ■ Az utasítás teljesítésének megtagadása 

  ■ Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

  ■ Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért 

  A munkaszerződés módosítása (Mt. 58. §–62. §)

  A munkaviszony megszűnése, megszüntetése (Mt. 63. §–85. §) 

  ■ A munkaviszony megszűnése

  ■ A munkaviszony megszüntetése 

  A közös megegyezés

  ■ A felmondás

  A felmondási idő

  ■ A végkielégítés

  ■ Az azonnali hatályú felmondás

  ■ Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén (Mt. 80. §–81. §)

  A munkáltatói igazolás

  A működési bizonyítvány

  Egyéb jogszabályokban előírt igazolások

  A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye

  A munkaidő és pihenőidő, a szabadság (Mt. 86. §–135. §)

  ■ Fogalmak

  ■ A napi munkaidő

  ■ A munkaidőkeret

  Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

  ■ A munkaidő-beosztás szabályai

  ■ A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása

  ■ A munkaközi szünet

  ■ A napi pihenőidő

  ■ A heti pihenőnap

  ■ A heti pihenőidő

  ■ A rendkívüli munkaidő

  ■ Ügyelet és készenlét

  ■ Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések

  ■ A szabadság (Mt. 115. §–135. §)

  ■ Pótszabadságok

  ■ A szabadságkiadás szempontjai és nyilvántartása

  ■ A betegszabadság

  ■ Szülési szabadság

  ■ A fizetés nélküli szabadság

  ■ A munka- és pihenőidő nyilvántartása

  A munka díjazása (Mt. 136. §–165. §)

  ■ Az alapbér

  ■ A teljesítménybér

  ■ A bérpótlék

  Vasárnapi pótlék

  Műszakpótlék

  Készenléti, ügyeleti pótlék

  ■ Díjazás munkavégzés hiányában

  Állásidő

  A távolléti díjra jogosító esetek

  A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum

  ■ A munkabér védelme

  ■ Végrehajtás munkabérre

  ■ A prémium és a jutalom

  A munkáltató kártérítési felelőssége (Mt. 166. §–178. §)

  ■ Felelősség az okozott kárért

  ■ A kártérítés mértéke és módja

  A munkavállaló kártérítési felelőssége (Mt. 179. §–191. §)

  ■ A felelősség általános szabályai

  ■ A megőrzési felelősség

  ■ Több munkavállaló együttes felelőssége

  ■ Felelősség a leltárhiányért

  ■ A munkavállalói biztosíték

  ■ A kártérítés mérséklése

  ■ Fiatal munkavállaló kártérítése

  A munkaviszony egyes típusaira (atipikus jogviszonyok) vonatkozó különös szabályok (Mt. 192. §–213. §)

  ■ A határozott idejű munkaviszony

  ■ Munkavégzés behívás alapján

  ■ A munkakör megosztása

  ■ A több munkáltató által létesített munkaviszony

  ■ A távmunkavégzés

  ■ A bedolgozói munkaviszony

  ■ Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

  ■ A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony

  ■ A vezető állású munkavállaló

  ■ A cselekvőképtelen munkavállaló

  Munkaerő-kölcsönzés (Mt. 214. §–223. §)

  A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások (Mt. 228. §–229. §)

  ■ A versenytilalmi megállapodás

  ■ A tanulmányi szerződés

  A munkajogi igény érvényesítése (Mt. 285. §–290. §)

  A kollektív szerződés (Mt. 276. §–284. §)

  3. A BIZTOSÍTÁS KÉRDÉSE, A FOGLALKOZTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ KEDVEZMÉNYEK, CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

  Biztosítási kötelezettség és társadalombiztosítási ellátások

  ■ Alapelvek és fogalmak

  ■ A biztosítottak köre

  ■ A biztosítottat megillető ellátások

  ■ A biztosítás szünetelése

  ■ A biztosítás időtartama

  ■ Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a biztosítási jogviszony megszűnését követően

  ■ Biztosítás elbírálása az egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetében

  ■ A biztosítás kérdése megbízási vagy tiszteletdíjas munkavégzés esetén

  ■ A biztosítás kiterjesztésének korlátozása

  ■ Társadalombiztosítási ellátások

  Egészségbiztosítási ellátások (lásd az 1997. évi LXXXIII. törvényt)

  A nyugdíjbiztosítási ellátások (lásd az 1997. évi LXXXI. törvényt)

  ■ A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak körének meghatározása

  A baleseti ellátásra jogosultak körének meghatározása

  A baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körének meghatározása

  Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körének meghatározása

  ■ Külföldi személy jogosultsága

  ■ Tanulói, hallgatói jogviszony megszűnését követő jogosultság

  ■ A magánnyugdíj keretében járó szolgáltatás és kifizetés

  ■ Az ellátások fedezete

  ■ A szociális hozzájárulási adó 

  A szakképzési hozzájárulás

  A rehabilitációs hozzájárulás

  A személyi jövedelemadó törvény szerinti összevont adóalapot, illetve annak adóját csökkentő kedvezmények

  4. EGYÉB KÉRDÉSEK

  A magánszemélyek egyes azonosító kódjai

  A családtámogatások

  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

  A táppénz 

  Az állami nyugdíjrendszerrel és az öregségi nyugdíjjal összefüggő általános ismeretek

  A munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítés

  Adómentes, béren kívüli és egyes meghatározott juttatások

  Szakkönyv ára 2022. szeptember 30-ig:
  Alapár: 12.900 Ft + áfa
  Kedvezményes ár: 12.900 Ft + áfa helyett 6.900 Ft + áfa

  A szakkönyv ára a csomagolási és szállítási költséget nem tartalmazza. Az áfa mértéke: 5%. A megrendelés beérkezése után a megrendelt szakkönyve(ke)t és a számlát haladéktalanul postázzuk a választott szállítási mód szerint. Az ellenértéket 8 napos fizetési határidővel kérjük kiegyenlíteni. A megrendelő adatai, e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól postai és e-mailes tájékoztatókat.

  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó új ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” és „Jogadó Blog” című online hírleveleket kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.