Új jelszó kérése

Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Fizetési megoldás

Termék részletek-15%
Könyvelők Lapja (nyomtatott folyóirat)

Könyvelők Lapja (nyomtatott folyóirat)

Számviteli és adózási szaktájékoztató
Szerző:
Bonácz, Böröczkyné, Csátaljay, Gottgeisl, Karácsony, Sallai, Tóth M.
Megjelenés:
havonta (éves előfizetési díj)
Alapár:
26.800 Ft
Akció:
22 800 Ft (Vége: 2018.12.31)
Ügyfeles akciós ár:
20.800 Ft

KÖNYVELŐK LAPJA folyóirat - Számviteli és adózási szaktájékoztató

 • Megjelenés: 2009 óta havonta. Formátum, terjedelem: A/4-es színes formátum, 20 oldal.

   

  Letölthető mintaszám: http://www.konyvelok-lapja.hu/konyvelok-lapja.pdf

   

  Szerzők, szakmai szerkesztők:

  Bonácz Zsolt (adószakértő)
  Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna (könyvvizsgáló, adószakértő, Adótanácsadók Egyesületének alelnöke)
  Dr. Csátaljay Zsuzsanna (adószakértő, áfa szakértő)
  Gottgeisl Rita (könyvvizsgáló, adószakértő, Adótanácsadók Egyesületének alelnöke)
  Karácsony Imréné (partner, TMC First)
  Dr. Sallai Csilla (könyvvizsgáló, adószakértő, MKVK Könyvelői Tagozatának elnöke)
  Tóth Mihály (könyvvizsgáló, főosztályvezető, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

   

  Extra szolgáltatások:
  Vezinfó Blog online hírlevél: további térítésmentes szakmai cikkek.
  Konferenciák, képzések: 30-45% kedvezmény.
  Szakkönyvek: 30-50% kedvezmény.

   

  Ajánló:

   

  A 2009 óta havonta megjelenő KÖNYVELŐK LAPJA című szaktájékoztató időszerűségét és aktualitását alátámasztja, hogy 2016. január 1-jén jelentős adótörvény-változások (SZJA, ART, TAO, SZTV, ÁFA, TB, járulékok) lépnek életbe. Ráadásul változik a Számviteli törvény az EU-s jogharmonizáció következtében. Az utóbbi 15 évben nem történt annyi és olyan horderejű változás a Számviteli törvényben, mint most.

   

  Ízelítő a tartalomból:

   

  SZTV 2016. évi változásai
  Módosítás okai ■ 2013/34/EU irányelv átültetési kötelezettsége ■ Gyakorlati tapasztalatok hasznosítása ■ Fogalmak változása ■ Társult vállalkozás ■ Mértékadó befolyást gyakorló vállalkozás ■ Jelentős tulajdoni részesedés ■ Üzleti vagy cégérték ■ Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó ■ Egyedi beszámolókészítés szabályai ■ Egyszerűsített éves beszámolókészítés feltételeinek változása ■ Mérleg tagolásában, szerkezetében bekövetkezett változások ■ Eredménykimutatás tagolásában, szerkezetében bekövetkezett változások (Rendkívüli eredmény megszüntetése, a tételek átsorolásának bemutatása; Mérleg szerinti eredmény megszüntetése; Új osztalékszabályok bemutatása) ■ Kiegészítő melléklet tartalmának változása (éves, egyszerűsített éves beszámoló) ■ Konszolidált beszámolókészítés szabályai ■ Nagyságrendi mentesítési értékek változása ■ Mérleg tagolásában, szerkezetében bekövetkezett változások ■ Eredménykimutatás tagolásában, szerkezetében bekövetkezett változások ■ Üzleti vagy cégérték tartalmának megváltozásához kapcsolódó szabályok ■ Részesedések bekerülési értékének megváltozása ■ Üzleti vagy cégérték terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésének módosult szabályai ■ Átmeneti előírások ■ Egyéb változások ■ Független könyvvizsgálói jelentés tartalma ■ Változások hatályba lépése, átmeneti szabályok ■ Alkalmazás a 2016-ban induló üzleti évtől.

  BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS
  ■ Beszámolókészítés és EU-háttér ■ Beszámolótípusok, áttérési lehetőségek és kötelezettségek ■ Éves beszámoló (2016: új értékhatár) ■ Egyszerűsített beszámoló (2016: új értékhatár) ■ Mikrogazdálkodói beszámoló ■ Konszolidált éves beszámoló ■ Üzleti év fogalmaSpeciális beszámolási időszakok ■ Tevékenység záró beszámoló ■ Kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódó beszámolókészítési, számviteli feladatok ■ Közbenső mérleg ■ Beszámolóra vonatkozó formai és tartalmi előírások, elvárások ■ Beszámolóra vonatkozó számviteli elvek érvényesülése ■ 2016-tól új sorok és tagolások ■ Tulajdoni részesedéssel kapcsolatos változások ■ Számviteli alapelvek érvényesítése (Általánosságban, Mikrogazdálkodói beszámolásnál)Beszámolókészítés devizában ■ Főkönyvi kivonat ■ Beszámolókészítés folyamata, fázisai ■ Beszámoló alátámasztása leltárral ■ Kiegészítő melléklet (Tartalma az Sztv. szerint, 2016-os tartalmi változások) ■ Beszámoló elfogadása ■ Közzététel ■ Beszámoló megőrzésének szabályai ■ Beszámolóval kapcsolatos felelősségi szabályok, szankciók.

  MÉRLEG
  Bekerülési érték fogalma ■ Immateriális javak ■ Szellemi termékek fogalma ■ Üzleti vagy cégérték (2016: új fogalom, értékcsökkenési szabályok) ■ Üzembe helyezés időpontja ■ Értékhelyesbítés lehetősége ■ Befektetett pénzügyi eszközök tartalma – értékelési szabályok ■ Év végi készletek értékének meghatározása ■ Készletek fogalma, tartalma (Csoportok és azok tartalma, Esetleges átsorolások, Bemutató termékek) ■ Követelések értékelésének szabályai – értékvesztések ■ Készpénzállomány problémái ■ Dokumentálás – valóságtartalom ■ Pénzkezelési szabályzat ■ Adott–kapott engedmények áttekintése ■ Egyedi termékhez kötött ■ Mennyiséghez kötött (bónusz, rabatt) ■ Fizetési határidőhöz kapcsolódó (szkontó) ■ Kötelezettségek csoportosítása (rövid, hosszú, hátrasorolt) ■ Követelések és kötelezettségek megkülönböztetése ■ Devizás ügyletek számviteli áttekintése ■ Választott árfolyam, csoportos nyilvántartás ■ Eszközök és kötelezettségek beazonosítása, fogalma, fajtái ■ Év közbeni könyvelési szabályok ■ Devizás tételek év végi átértékelésének szabályai ■ Adózott eredmény és Mérleg szerinti eredmény összefüggésének bemutatása.

  EREDMÉNYKIMUTATÁS
  BevételekKöltségek, ráfordítások csoportosítása ■ Anyagjellegű ráfordítások ■ Személyi jellegű ráfordítások ■ Értékcsökkenés ■ Egyéb ráfordítások ■ Rendkívüli tételek megszűnésének következményei (2016. évtől) ■ Számviteli politikában: kivételes nagyság vagy előfordulás ■ Tételek új helye ■ Halasztott ráfordítások ■ Eredménykategóriák (2016: új eredményséma) ■ Képződött eredmény számviteli elszámolása ■ Előző időszaki eredményt befolyásoló jelentős hibák kezelése ■ Ellenőrzés és megállapításainak kezelése a számvitelben ■ Önellenőrzés és ellenőrzés értelmezése az Art.-ban, kapcsolata az Sztv.-vel ■ Ellenőrzés, önellenőrzés szankciói ■ Ellenőrzés megállapításainak könyvelése ■ Ellenőrzés és önellenőrzés hatásainak megjelenése a beszámolóban ■ Hibajavítás menete ■ Jelentős összegű hiba megjelenése a kiegészítő mellékletben.

  SAJÁT TŐKE
  Saját tőke fogalma, a mérlegben betöltött helye, szerepe ■ Saját tőke elemei (növekedésük, csökkenésük, könyvelés időpontja, módja) ■ Jegyzett tőke ■ Jegyzett, be nem fizetett tőke ■ Tőketartalék ■ Eredménytartalék ■ Lekötött tartalék ■ Értékelési tartalék ■ Saját tőke és jegyzett tőke összefüggései, s az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályok ■ Új Ptk. szerinti tőkeszabályok, ennek való megfelelés szabályai, időbeli korlátja ■ Saját tőke pótlásának lehetőségei ■ Törzstőke felemelése pénzzel vagy apporttal ■ Tőketartalék emelése törzstőke-emeléssel párhuzamosan ■ Tagi kölcsönből lehet-e saját tőke helyzetét javítani? ■ Pótbefizetés ■ Értékhelyesbítés ■ Jegyzett tőke leszállításaMérleg szerinti eredmény képződése, könyvelése ■ Osztalékkorlát meghatározása, osztalékfizetés (2015. év előtti időszak, 2016-tól) ■ Saját tőkén belüli átvezetések ■ Saját tőke bemutatása, kiegészítő melléklet ■ Saját tőke probléma megoldatlanságának következményei.

  VÉGELSZÁMOLÁS
  Végelszámolásról általábanVégelszámolás kezdő időpontjához kapcsolódó előírásokKorrigált végelszámolási nyitó mérleg készítésének számviteli előírásai ■ Végelszámolás első üzleti évéről készült számviteli beszámoló speciális előírásai (Mérleg, Eredménykimutatás) ■ Számviteli feladatokEgyszerűsített végelszámolás ■ Bevételi nyilvántartásból, végelszámolásba történő visszatérés számviteli szabályai.

  SZJA
  ■ Alapelvek kiegészítése ■ Fogalmak módosítása (Munkáltató, Kiküldetési rendelvény, Nyugdíjbiztosítás, Kiegészítő biztosítás, Felelősségbiztosítás) ■ Családi adókedvezmény szabályai ■ Első házasok adóalap-csökkentő kedvezménye ■ Egyes juttatásokra vonatkozó szabályok változása, béren kívüli juttatásokAdómentes munkáltatói lakáscélú támogatás ■ Biztosításból származó adómentes és adóköteles jövedelem ■ Teljes életre szóló biztosítások adókötelezettsége ■ Nyugdíjbiztosításból származó jövedelem ■ Egyéni vállalkozói jövedelem adóalap változása ■ Munkavállaló értékpapír juttatási programmal kapcsolatos változások ■ Külföldi pénznemben keletkezett bevételek és költségek átszámításakor alkalmazandó árfolyam ■ Adóalapba nem számító költségek ■ Családi kedvezményhez szükséges adatok ■ Ingó vagyontárgy átruházásból és ingatlan-értékesítésből származó jövedelemSzja-mérték változása és ennek hatása egyéb Szja adóalapokra és adómértékekreAdóalapba nem tartozó tételekAdómentes bevétel – Nemzeti Tehetség Programból származó ösztöndíj ■ Összevont adóalapba tartozó bevételek és költségek tartalmának változása – SZOCHO kezelése.

  TAO
  ■ Fogalmak változásai (Kapcsolt vállalkozás, Általános képzés és szakképzés) ■ Adóalap-módosító tételek változásaiAdókedvezmények változásai ■ Elhatárolt veszteség felhasználásának időbeli korlátozása ■ Új kedvezmény bevezetése: a felsőoktatási intézmények támogatásaJövedelem-(nyereség-)minimum számítása, az adóalapnál figyelembe vehető tételek változása ■ Adófelajánlás, rendelkezés az adóról, az ezzel kapcsolatos adókedvezmény-változásokstrong> – növekedési adóhitel igénybevételének változásai.

  ÁFA
  Időszakos elszámolás szabályának változása, mind a 2015. évben, mind a 2016-os évben életbe lépő változások, ide értve az átmeneti szabályozást is ■ Előleg tartalmának változása az áfához kapcsolódóan ■ Szarvasmarha, juh, kecske köztes termékek adókulcsának csökkenése ■ Adólevonási jog bővülése ■ Közcélú adományok kiterjesztése ■ Fordított adózás körének bővüléseLakóingatlan építéséhez, felújításához kapcsolódó levonási tilalom alóli mentesülés újraszabályozása ■ Adószám-törlés és felfüggesztés és az adólevonási jog ■ Belföldi áfa összesítő jelentésben szerepeltetendő ügyletek értékhatárának csökkentése ■ Számla tartalma ■ Újonnan alakuló vállalkozások gyakoribb áfa-bevallási kötelezettsége ■ Áfa-kulcs változás a sertéshús esetén.

  ART
  Adózók minősítésének új rendje ■ Megbízható adózók ■ Kockázatos adózók ■ Adóhatóság feladatai ■ Adózói minősítés gyakorlati alkalmazásának kezdete ■ Regisztrációs eljárást érintő változásokMagánszemélyek jövedelembevallását érintő változások ■ Bevallási nyilatkozat ■ Adóbevallás-tervezettel összefüggő változások ■ Folyószámla integráció ■ EGYKESZ ■ Ellenőrzést érintő változásokAdó megfizetésére kötelezettek jogorvoslati joga ■ Alkotmánybíróság 20/2015 AB Határozatának következményei ■ Szolgáltatói szerepet erősítő változások ■ Hatósági szerepet erősítő változások ■ Új adózási fogalmak

  TBJ
  Biztosítási kötelezettség 2016-ban ■ Biztosítottak köre ■ Kire nem terjed ki a biztosítás, és mikor szünetel a biztosítás? ■ Járulékfizetés és járulékalapot képező jövedelem 2015-ben és 2016-ban ■ Családi járulékkedvezményhez kapcsolódó változások ■ Adatszolgáltatás és nyilvántartások ■ Ellátások összegének kiszámítására vonatkozó szabályozás ■ Nyugdíjazás rendszerének aktuális változásai ■ Szociális hozzájárulási adókedvezmény változásai – külön kitérve a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottakkal kapcsolatos változásokra ■ Létszám számítása a REHAB (rehabilitációs hozzájárulás) alapjához ■ Kedvezmények alakulása a szakképzési hozzájárulásnál 2016-ban.