Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Fizetési megoldás

Termék részletekAdózás/Számvitel (elektronikus, PDF-formátumú folyóirat)

Adózás/Számvitel (elektronikus, PDF-formátumú folyóirat)

A szakma lapja
Szerző:
Andor Á., Berkeiné Dobrocsi B., Bonácz Zs., Böröczkyné Verebélyi Zs., Császár Z., Csátaljay Zs., Czöndör Sz., Egri István I., Egri-Retezi K., Farkasné Gondos K., Futó G., Gottgeisl R., Horváth I., Horváthné Szabó B., Karácsony I., Kelemen I., Kelemen L., Kovács F., Láng N., Morvai N., Sallai Cs., Széles I., Sztankó D., Tóth M., Vadász I., Vira S.
Megjelenés:
havonta (éves előfizetési díj)
Alapár:
38 430 Ft

ADÓZÁS/SZÁMVITEL folyóirat

A szakma lapja

30% KEDVEZMÉNY 2024. június 30-ig!

 • FORMÁTUM, TERJEDELEM, MEGJELENÉS:

  Színes A/4-es elektronikus, PDF-formátum.
  40 oldal. Havi megjelenés, éves előfizetés.

  30% KEDVEZMÉNY 2024. június 30-ig!


  SZERZŐK:

  Dr. Andor Ágnes, Berkeiné Dobrocsi Beáta, Bonácz Zsolt, Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Császár Zoltán, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Czöndör Szabolcs, Egri István Iván, Egri-Retezi Katalin, Farkasné Gondos Krisztina, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Dr. Horváth István, Horváthné Szabó Beáta, Karácsony Imréné, Kelemen Hilda, Kelemen István, Dr. Kelemen László, Dr. Kovács Ferenc, Láng Noémi, Morvai Natália, Dr. Sallai Csilla, Széles Imre, Dr. Sztankó Dániel, Tóth Mihály, Vadász Iván, Vira Sándor


  ÉVES ELŐFIZETÉSI DÍJ (2024. június 30-ig):

  ADÓZÁS/SZÁMVITEL folyóirat éves előfizetési díja:     38.430 Ft + áfa

  KEDVEZMÉNYEK (az előfizetés 1. évére):

  38.430 Ft + áfa helyett 26.900 Ft + áfa

  MEGRENDELÉSI FELTÉTELEK:

  A szakfolyóirat megrendelhető levélpostai szállítással, papír alapú, nyomtatott formátumban (5% áfa, az éves elődizetési díj nem tartalmazza a csomagolási és postaköltséget), vagy e-mailen, elektronikus, kinyomtatható, PDF-formátumban (27% áfa). A havonta megjelenő számokat kb. 7 munkanappal hamarabb kapják meg az e-mailes előfizetők. Az előfizetési díjat az előfizető a Vezinfó Kft. e-mailen küldött díjbekérő levele alapján, átutalással egyenlíti ki. Az elküldött megrendelés beérkezésétől indul az egy éves előfizetés. A díj kiegyenlítése után küldi a Vezinfó Kft. postán a végleges, pénzügyi rendezést már nem igénylő számlát, valamint postán/e-mailen a szakfolyóirat aktuális számait. Az előfizető elfogadja, hogy ha a lejárat előtt két hónappal nem mondja le az előfizetését, akkor a Vezinfó Kft. a folyamatos szállítás érdekében újabb egy évre számlázza a szakfolyóirat díját. Az előfizető a megrendelés elküldésével a Vezinfó Kft. megrendelési feltételeit ismeri és elfogadja.


  ÍZELÍTŐ A TARTALOMBÓL:

  SZJA, Cafeteria

  ■ SZJA TÖRVÉNYT ÉRINTŐ ŐSZI ADÓCSOMAGBAN TALÁLHATÓ VÁLTOZÁSOK ■ Biztosítások adókötelezettsége ■ Csoportos biztosításokat érintő változás ■ Személybiztosítás adózása, ha lejárati szolgáltatásra a díjat fizető jogosult ■ Vegyes biztosítás engedményezése ■ Kockázati biztosítás átmeneti szabálya ■ Egyéb pontosítások ■ Önkéntes pénztári befizetések ■ Munkáltatói hozzájárulás – munkaviszonyból származó jövedelem ■ Támogatói adomány – egyéb jövedelem, figyelemmel az egyéb jövedelemként adóköteles célzott szolgáltatást (önsegélyező szolgáltatások) ■ Célzott támogatás – egyes meghatározott juttatás ■ Családi kedvezmény változása és az elektronikus nyilatkozat alkalmazása ■ Kamatkedvezmény módosítása a méltányolható lakáscélú hitelekre vonatkozó fogalmak beemelésével ■ Egyebek ■ Hivatali üzleti utazás fogalma ■ Munkáltatói támogatások elszámolása és a felhasználás igazolása ■ Útravaló Ösztöndíjprogram keretében nyújtott ösztöndíjak valamennyi, az ösztöndíjba bevont célcsoport számára adómentesek legyenek ■ CAFETERIA SZEREPE A JAVADALMAZÁS RENDSZERÉBENMUNKÁLTATÓI JUTTATÁSOK TÍPUSAI ■ Cafeteria juttatások adózásának összehasonlítása idén és jövőre ■ Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya) adóalapja és Szja és Szocho kötelezettség számítása ■ Egyes meghatározott juttatások adózása cafeterián belül vagy a cég „kontójára” ■ Adómentes juttatások a szűkreszabott palettán ■ Adókötelessé vált juttatások kezelése nettó, vagy bruttó módszerek esetén követendő eljárás ■ Mobilitást elősegítő lakhatás támogatása  ■ Lakáscélú támogatás ■ Diákhitel ■ Biztosítások ■ HOSSZÚTÁVÚ ÖSZTÖNZŐK JELENTŐSÉGE ■ Cégautó juttatás összehasonlítása a bérjövedelem adózásával ■ Értékpapír juttatások ■ Munkavállalói Értékpapír juttatás ■ Munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) ■ Külföldről kapott értékpapír juttatás ■ CAFETERIA ÁTALAKÍTÁSA ■ Optimális cafeteria keret meghatározása, bruttó vagy nettó elszámolás alapján

  ÁFA, SZÁMLÁZÁS

  Utalványokra, pontakciókra vonatkozó áfa szabályok módosulása 2019-től ■ Változások a nem adóalany felé nyújtott elektronikus, telekommunikációs és rádiós televíziós média szolgáltatások teljesítési helyében (Áfa tv. 45/A. §) ■ Időszaki elszámolású ügyletek (Áfa tv. 58. §) szabályait érintő változás ■ Többszereplős pénzvisszatérítési ügylet címén történő adóalapcsökkentés kizárása fordított adózás esetén ■ Adómérték változások ■ Szabadforgalomba nem helyezett termék fuvarozásával összefüggő adómentesség esetköreinek szűkítése ■ Fordított adózás alá eső esetkörök szűkítése ■ Szűkül a munkaerőkölcsönzésnél a fordított adózás alá eső esetek köre ■ Lehetőség lesz az adóalanykénti bejelentkezés előtti beszerzésekre is adólevonási jogot gyakorolni ■ Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó levonási tiltásnál SzJ szám szerinti hivatkozás helyett TESZOR szám ■ Számlakiállításra alkalmazandó jog szabályozásának pontosítása ■ Euróban meghatározott értékhatárok átszámításához kapcsolódó állapotrögzítő rendelkezés változása ■ Megnyílik a pénzforgalmi adózás választásának joga év közben is ■ Állapotrögzítő szabályok változása a vtsz és az SZJ tekintetében ■ Áfa státuszra vonatkozó visszamenőleges hatályú kijavítási kérelem szabályainak pontosítása ■ Sorozat jellegű ingatlanértékesítés miatt adóalannyá váló magánszemélyre vonatkozó bejelentési szabály változása ■ Alanyi áfa mentesség értékhatárának megemelése és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezés ■ Személygépkocsi bérleti díj/nyílt végű lízingdíj áfájának levonására vonatkozó új szabályok ■ Lakóingatlan 5%-os áfa kulcsának kivezetésére vonatkozó átmeneti rendelkezés ■ Tejre vonatkozó 5%-os áfa kulcs kiterjesztése

  Új Adóeljárás, ART

  ■ NYÁRI ADÓMÓDOSÍTÁSOK ■ Besorolási rendek ■ Késedelmi pótlék mértékének újraszabályozása ■ Önellenőrzési pótlék újragondolása ■ Online felület biztosítása bejelentéshez, változásbejelentéshez ■ ŐSZI ADÓMÓDOSÍTÁSOK ■ Adózás rendjéről szóló törvény módosításai ■ Törvényi fogalmak módosítása: egyéb szervezet, kapcsolt vállalkozás ■ Kedvező adózói elbírálás törvényi szabályozásának pontosítása ■ Felszámolás, végrehajtás, kényszertörlés esetén eljárási bírság figyelembe vétele ■ Adóregisztrációs eljárást érintő pontosítás ■ Egyéni vállalkozó 58-as bevallásának előírása ■ Központi ügyfél regisztrációs nyilvántartási szerv adatszolgáltatása ■ Hatósági bizonyítvány megküldésével kapcsolatos pontosítás ■ Adótitok kiadása ügyészi engedélyhez kötve ■ Kockázatos adózókat érintő közzététel, bírságok ■ Ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok bővítése ■ Szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó szabályok változásai ■ Beszámoló közzétételével kapcsolatos szankció ■ Be nem jelentett foglalkoztatással kapcsolatos bírság kiszabás pontosítása ■ Eljárás egyszerűsítés a feltételes adómegállapításnál ■ T1041-es bejelentés adattartalmának csökkentése ■ Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosításai ■ Adózó fogalmának pontosítása ■ Közös ellenőrzés külföldi adóhatóság munkatársaival ■ Eljárás felfüggesztésének megteremtése ■ Döntések tartalmi elemeinek módosítása ■ Ideiglenes biztosítási intézkedés szabályainak pontosítása ■ Kötelező ellenőrzés eseteinek bővítése: veszteséges működés  ■ Felülellenőrzés módosuló szabályai ■ Fellebbezési korlát pontosítása ■ Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény módosításai ■ Törvényszéki végrehajtás átadásával kapcsolatos szabályok ■ Jogorvoslati eljárások, kérelmek pontosuló szabályai ■ Végrehajtás felfüggesztés szabályozásának pontosítása  ■ Tárgykörözés szabályainak kiegészítése ■ Behajtást kérő hatóság megkeresésével kapcsolatos részletszabályok meghatározott cselekmények elvégzése esetén ■ Hatálybalépés és átmeneti szabályok ismertetése

  TAO

  ■ 2018. évi XLI. törvény társasági és osztalékadót érintő változásai ■ Bejelentett részesedéssel kapcsolatos változások ■ Energiahatékonyságot célzó beruházás, felújítás ■ Munkahelyi óvoda ■ Fejlesztési tartalék összeghatárának emelkedése ■ Korai fázisú vállalkozások üzletrészének részbeni kivezetésére vonatkozó szabályváltozás ■ K+F kedvezmény ■ Önellenőrzés során feltárt nem jelentős hiba ■ Kedvezményezett átalakulással és részesedéscserével kapcsolatos részesedés kivonása ■ Korlátozások hatályon kívül helyezése az adókedvezményeknél ■ Változások a Tao. törvény mellékleteiben ■ Tao törvényt érintő őszi adócsomagban található változások ■ Csoportos adóalanyiság választási lehetősége belföldi kapcsolt vállalkozások között ■ Ellenőrzött külföldi társasághoz kapcsolódó változások ■ Új fogalom: kamatlevonási kapacitás ■ Kapcsolt vállalkozási kör kiterjesztése 25%-ot elérő érdekeltségekre ■ Látványcsapatsport elszámolási szabályok korrekciója ■ Egyéb aktualitások, gyakorlatban felmerülő kérdések

  TBJ

  Eva, Ekho, Kata változásai ■ Nyugdíjas munkavállalókat érintő változások ■ Munkaviszony jogellenes megszűnése ■ Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy ■ Egészségügyi szolgáltatási járulék 2019. évi összege ■ Csökken a megállapodás alapján fizetendő járulék mértéke ■ Nyugdíj előtt álló személyeket érintő kedvező változások ■ A költségvetési törvény társadalombiztosítást érintő szabályai: 1) SZOCHO felosztása a társadalombiztosítási alapok között 2) A 2019. januári nyugdíjemelés ■ Egészségügyi hozzájárulás beépül a SZOCHO-ba ■ Az új szociális hozzájárulási adóról szóló törvény ■ Kedvezmények a SZOCHO-ból ■ SZOCHO mértéke, alapja ■ Kivezetett kedvezményekre vonatkozó átmenti szabályok ■ Új kedvezmény: a védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető kedvezmény (T/2931 tv. javaslat) ■ A T/2931 számú törvényjavaslat az elfogadott szociális hozzájárulási adóról szóló törvény pontosításáról

  SZTV

  ■ Sztv. 2018. évi XLI. törvény szerinti módosításai ■ Üzleti év megváltozatása ■ Devizában történő könyvvezetéshez és beszámoló készítéshez kapcsolódó változások ■ Kapott támogatások elszámolásában bekövetkező változások ■ Követelés engedményezés számviteli elszámolása ■ Kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés ■ Üzleti vagy cégérték kezelése beolvadásnál, összeolvadásnál ■ Katás ügyvédi iroda nincs a számviteli törvény hatálya alatt ■ Negatív kamat elszámolása ■ IFRS beszámolót készítőkkel kapcsolatos változások (beszámolót összeállító személy, osztalékfizetés szabályai, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalma stb.) ■ Egyéb változások (lényegesség fogalma, mérlegképes könyvelők továbbképzéséhez kapcsolódó adatkezelés) ■ Hatálybaléptetés ■ Sztv. T/2931. számú törvényjavaslat szerinti módosításai ■ Üzletág értékesítés új elszámolási szabályai ■ Bevételi nyilvántartásba átmenő, illetve onnan kikerülő gazdálkodók üzleti éve ■ Egyéb módosítások ■ Hatálybaléptetés

  Számviteli aktualitások

  A könyvviteli szolgáltatók feladatai a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok (Pmt.) alapján ■ Nemzetközi és hazai jogszabályi háttér és intézményrendszer ■ Pmt. és Kit. alá tartozó szolgáltatók ■ Számviteli szakemberek, mint szolgáltatók ■ Pénzmosás fogalma ■ Szolgáltatók feladatai ■ Ügyfél-átvilágítás ■ Kockázatkezelés ■ Bejelentési kötelezettség ■ Belső ellenőrző és információs rendszer, képzési program ■ Belső szabályozás ■ Pénzmosási tipológia ■ Szankciók ■ Immateriális javak és tárgyi eszközök körébe tartozó eszközök sajátosságai, ebből adódó számviteli elszámolási feladatok Immateriális javak ■ Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ■ Műszaki berendezések, gépek, járművek ■ Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ■ Tenyészállatok ■ Beruházások, felújítások Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelésével kapcsolatos feladatok Bekerülési érték általános fogalma ■ Saját előállítású eszközök bekerülési értékének a meghatározása ■ Értékcsökkenés ■ Értékhelyesbítés ■ Immateriális javak, tárgyi eszközök értékváltozása ■ Immateriális javak, tárgyi eszközök leltározása A kapcsolt vállalkozási viszony számviteli besorolási kérdései A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos fogalmak Mikor jön létre kapcsolt vállalkozási viszony? Milyen következményei vannak a kapcsolt vállalkozási viszonynak? Előlegek, engedmények, utalványok számviteli elszámolása Előlegek tartalma, folyama, bizonylatolása, elszámolása Engedmények tartalma, folyamata, bizonylatolása, elszámolása Utalványok csoportosítása, jellemzői, bizonylatolása, elszámolása Átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli teendői A gazdasági társaságok átalakulási lehetőségei, azok számviteli sajátosságai Az átalakulás, egyesülés, szétválás okai Az átalakulás számviteli folyamata Speciális számviteli teendők egyesülésnél, szétválásnál Számviteli teendők az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságok tulajdonosainál

  Zárás, beszámolókészítés

  Fordulónapig történt események könyvelése, zárás előtti egyeztetések A mérlegfordulónapig megtörtént gazdasági események könyvelése A bekerülési érték és annak változása Terv szerinti értékcsökkenés Zárás előtti egyeztetések Eszközök, források számbavétele Leltározás Leltáreltérések Befejezetlen termelés Korrekciók végrehajtása Időbeli elhatárolások Átsorolások Értékkorrekciók Fedezetképzés Eredménymegállapítás, zárás Hozamok, ráfordítások összevezetése Társasági adómegállapítás, az adózott eredmény megállapítása Osztalékbecslés, tulajdonosok tájékoztatása Számlák technikai zárása Beszámoló Kire vonatkozik a beszámolókészítési kötelezettség? Elkészítendő dokumentumok Beszámoló elfogadása Nyilvánosságra hozatal Elkészített dokumentumok megőrzése

  KATA, KIVA

  KATA, EVA és TAO szerinti adózás összehasonlítása ■ Mikor melyik adó választása optimális, példákon keresztül áttekintve ■ Problémák az KATA, illetve az EVA alkalmazása során ■ Be nem jelentett kisadózó ■ Elkülönítés a munkaviszonytól ■ Átalakulás – megszűnés menete ■ Kapcsolt vállalkozások kezelése ■ Nyilvántartások ■ KATA 2018. évi változásai ■ Adóalanyiság megszűnése adótartozás esetén ■ Adóalanyiság ismételt választásának időpontja ■ Főállású kisadózók körének változása ■ Ügyvédi irodák KATA választásának lehetősége ■ A szociális hozzájárulási adó mérték változás hatása a kisadózó vállalkozók társadalom-biztosítási ellátásának alapjára ■ KIVA 2018-re elfogadott változásai ■ Veszteség figyelembe vétele, elszámolás ■ Beszámoló-készítési kötelezettség ■ Adókulcs változása ■ Részletes áttekintjük az adónem feltételeit, a választást követő és az adónem alkalmazása alatti feladatokat rámutatva ezzel arra is kinek érdemes a KIVA-t választani ■ Adók, amelyeket kivált a kisvállalati adó, a választásra jogosultak köre ■ Bemeneti feltételek: a törvény által meghatározott feltételek értelmezése, kihangsúlyozva a kapcsolt vállalkozásokat. Az év közbeni áttérés és az év végi áttérés közötti azonosságok és különbözetek ■  TAO-ról áttérés, a jogutód nélküli megszűnéssel azonos adóbevallás, az önálló üzleti év miatti teendők. Milyen adóalap csökkentő tételek nem vehetők figyelembe az áttérés előtti utolsó adóbevallás összeállítása során? ■ Beruházások és értékcsökkenés KIVA időszaka alatt, mit tekinthetünk új beruházásnak ■ Adóelőleg meghatározása, fizetési kötelezettsége ■ Kilépés az adónemből, visszatérés a TAO alá ■ 2018. évközi és 2019. évi változások ■ Ügyvédi irodák KATA alanyiság választását követő eljárásának új szabályai, illetve a hatálybalépést megelőzően KATA alanyiságot választó irodák teendői a KATA alanyiságot követően ■ Kettős könyvvitelt vezető EVA adózók osztalék elszámolása ■ EVA választás megszűnése ■ KIVA választására vonatkozó értékhatár változások ■ Transzferárral kapcsolatos módosítás ■ Kizárólag üzemi célú eszközök a KATA adózó egyéni vállalkozónál


  EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK:

  • Folyamatosan ingyenes VEZINFÓ-BLOG című online hírlevél, mely a havonta megjelenő nyomtatott szaktájékoztató cikkeihez képest rövidebb adózási és számviteli cikkeket tartalmaz, áthidalva a havi megjelenések közötti időintervallumban történő váratlan törvénymódosításokat.
   Az online hírlevél weboldala: www.vezinfoblog.hu
  • Folyamatosan ingyenes JOGADÓ BLOG című online hírlevél, mely a havonta megjelenő nyomtatott szaktájékoztató cikkeihez képest rövidebb jogi és adózási cikkeket tartalmaz, áthidalva a havi megjelenések közötti időintervallumban történő váratlan törvénymódosításokat.
   Az online hírlevél weboldala: www.jogado.hu
  • Jelentős kedvezmények a Vezinfó Kiadó nyomtatott szakkönyveiből!
   A kiadványok megtekinthetők a kiadó weboldalán a „Szakkönyvek” menüpont alatt: www.vezinfo.hu
  • Jelentős kedvezmények a Vezinfó Kiadó által szervezett szakmai konferenciákból, képzésekből!
   Az aktuális konferenciák, képzések megtekinthetők a kiadó weboldalán: www.vezinfo.hu