Új jelszó kérése

Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Fizetési megoldás

Termék részletekAdózás/Számvitel 2017

Adózás/Számvitel 2017

Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Sztv, Kata, Kiva, Egyéb adók
Szerző:
Böröczkyné, Csátaljay, Futó, Gottgeisl, Kelemen I., Kovács F., Kupa, Sallai
Megjelenés:
2017. január
Alapár:
5 800 Ft
Ügyfeles akciós ár:
2 900 Ft

Adózás/Számvitel 2017

Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Sztv, Kata, Kiva, Egyéb adók

Szerzők: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Kelemen István, Dr. Kovács Ferenc, Kupa Krisztina, Dr. Sallai Csilla

 • Szerzők: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Dr. Futó Gábor, Gottgeisl Rita, Kelemen István, Dr. Kovács Ferenc, Kupa Krisztina, Dr. Sallai Csilla

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 232 oldal

  Megjelenés: 2017. január

   

  Tartalom:

   

  1. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (ART.) VÁLTOZÁSAI

  ■ Adózói minősítés

  ■ A megbízható adózói minősítés

  ■ A kockázatos adózói minősítés

  ■ A képviselet, a bejelentkezés és a változásbejelentés új szabályai

  ■ Élelmiszer- és italautomaták

  ■ EKÁER

  ■ Adóregisztrációs eljárás

  ■ Adóbevallási tervezet mint új szja-elszámolási mód

  ■ A bevallások egyéb újdonságai

  ■ Az adófizetés változásai

  ■ Támogató eljárás

  ■ Az adóellenőrzés új szabályai

  ■ Mulasztási bírság

  ■ Hatósági felügyelet

  2. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (ÁFA TV.) VÁLTOZÁSAI

  A 2016-ban hatályba léptetett változások

  ■ Új eljárás: az egyszerű bejelentési eljárás

  ■ A lakóingatlan-értékesítés 5 százalékos áfakulcsa

  ■ Az összes hasznos alapterület fogalma és értékhatára

  Az áfatörvény és a kapcsolódó jogszabályok 2017-től (illetve egyes esetekben 2018-tól) hatályos változásai

  Adómérték-változások

  Étkezőhelyi vendéglátásban az ételforgalom és a helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalom

  Az internethozzáférési szolgáltatás

  Egyes baromfitermékek adókulcsának 5 százalékra csökkentése

  A tojás értékesítésénél alkalmazandó 5 százalékos adómérték

  A tej értékesítése esetén alkalmazandó 5 százalékos adómérték

  A termékbeszerzô, szolgáltatás-igénybevevő adószámának feltüntetése az áthárított adót tartalmazó számlán 2017. január 1-jétől

  Adatszolgáltatás – számlázás online bekötése a NAV-hoz

  A belföldi áfaösszesítő jelentés értékhatárának csökkenése

  Adatszolgáltatás a személygépkocsik alvázszámáról

  Adatszolgáltatás – online pénztárgép

  Az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár megemelkedése

  Bővül a fordított adózású hulladékok köre

  Megnyílt a lehetőség a Norvég Királyságban letelepedett adóalanyok különös szabályok szerinti áfa-visszatérítésére

  Az ingatlan fogalmának jogszabályba iktatása

  3. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (SZJA TV.) VÁLTOZÁSAI

  ■ A külföldi illetőségű előadóművészek adózása

  Egyes fogalmak pontosítása (A kiküldetés és a hivatali üzleti utazás, A mezőgazdasági őstermelő, A sportrendezvény)

  ■ Az adóbevallás rendje

  ■ A személygépkocsi normaköltség változása

  ■ Családi kedvezmény

  ■ Az első házasok kedvezménye

  ■ Adóelőleg-nyilatkozat

  ■ A fizető-vendéglátó tevékenység átalányadója

  ■ Ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem

  ■ Ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

  ■ A vállalkozásból kivont jövedelem jogutód nélküli megszűnés esetén

  ■ A béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások

  ■ A kft. tőkeemelésének adókötelezettsége

  ■ Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos előírások változása

  ■ Adómentes jogcímek

  4. TÁRSASÁGI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TAO TV.) VÁLTOZÁSAI

  A társasági adó új mértéke

  Veszteségelhatárolás

  Jövedelem-(nyereség-)minimum

  Adóalap-csökkentő tételek

  ■ Jogdíjak

  ■ Kisvállalkozók beruházási kedvezménye

  ■ Műemlék

  ■ Végleges pénzeszközátadás

  ■ Mobilitás célú lakhatási támogatás

  ■ Korai fázisú vállalkozás

  Rendelkező nyilatkozat a társasági adó terhére

  Adókedvezmények

  ■ A sporttámogatási rendszer változása

  ■ Energiahatékonysági beruházások

  ■ Élőzenei szolgáltatás adókedvezménye

  ■ Az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye

  Növekedési adóhitel

  5. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAIRA ÉS A MAGÁNNYUGDÍJRA JOGOSULTAKRÓL, VALAMINT E SZOLGÁLTATÁSOK FEDEZETÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TBJ.) VÁLTOZÁSAI

  A társadalombiztosítási törvényt (Tbj.) érintő változások

  ■ A társadalombiztosítás szervezeti változása

  ■ Új ellátás bevezetése a fegyveres szerveknél

  ■ Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony

  ■ A főállású kisadózók

  ■ Az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy

  ■ A biztosított mezőgazdasági őstermelők magasabb járulékalap-választási lehetősége

  ■ Harmadik állam polgárának magyarországi munkavégzése

  ■ Az egészségügyi szolgáltatási járulék új összege

  ■ Emelkedik a főállású kisadózó ellátási alapja

  ■ Főállásúnak nem minősülő személy mentesülése a tételes adó alól keresőképtelensége esetén

  Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

  ■ Már év közben is választhat a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó, hogy melyik gazdasági társaság fizesse utána az egészségügyi szolgáltatási járulékot

  ■ Az eva-adóalany magasabb járulékalap-választási lehetősége

  ■ Visszaigényelhetővé vált a 15 és 11,1 százalékos ekho közötti különbözet

  ■ Az USA nem harmadik állam többé

  Az egészségügyi hozzájárulást (eho) érintő változások

  ■ Kétkulcsossá vált az egészségügyi hozzájárulás

  ■ A 22 százalékos (majd 20 százalékos) egészségügyi hozzájárulás

  ■ Hogy alakul ki a 14 százalékos mérték?

  A szociális hozzájárulási adót (Eat.) érintő változások

  ■ A szociális hozzájárulási adó mértéke

  ■ A szociális hozzájárulási adóval szemben érvényesíthető kedvezmények

  ■ Felélesztették a Karrier Híd Programot

  ■ Új adókedvezmény – a kutatás-fejlesztési tevékenység után 2016. június 16-ától érvényesíthető kedvezmény

  ■ Adókedvezmény érvényesítésének kizárása párhuzamosan fennálló munkaviszonyok esetén

  Változik a 0,5 százalékos mértékű speciális nyugdíjnövelés igénylésére vonatkozó szabály

  6. SZÁMVITELI TÖRVÉNY (SZTV.) VÁLTOZÁSAI

  A 2016. évi IX. törvény (hatályos 2016. március 24-től) – A behajtási költségátalány számviteli elszámolása

  A 2016. évi XLIV. törvény (hatályos 2016. június 4-től) – Változások a könyvvizsgálat terén

  A 2016. évi LXVI. törvény (hatályos 2016. június 16-től) – Kiegészítések és pontosítások

  ■ Az ellenőrzés megállapításai

  ■ Üzleti vagy cégérték, illetve negatív üzleti vagy cégérték

  ■ Az eredménytartalék mozgásnem bôvítése

  ■ A kisebb méretű hitelintézet fogalma

  ■ Kísérleti fejlesztés, alapítás-átszervezés aktivált értéke

  Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás

  Behajthatatlan követelések

  Befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó eredmény

  Kamatok

  ■ A bérek bemutatása a kiegészítő mellékletben

  ■ Vállalatirányítási nyilatkozat

  ■ Nem pénzügyi kimutatás

  ■ Egyszerűsített beszámoló

  ■ IFRS – saját tőke megfelelési tábla

  ■ IFRS – az áttérés (visszatérés) időpontja

  ■ Közzétételi kötelezettség

  Könyvvizsgálat

  A 2016. évi beszámoló átrendezése

  A 2016. évi CXXV. törvény (hatályos 2016. november 26-től)

  Az IFRS rendszerre való áttérés bejelentése

  A méltányossági eljárás törlése

  A 2016. évi CXXV. törvény (hatályos 2017. január 1-től)

  A fedezeti, valamint a határidős, opciós és swap ügyletek új elszámolási előírásai

  Devizás könyvvezetés

  Fejlesztési támogatás visszafizetése

  Végleges vagyonmérleg

  Az IFRS bevezetésének ütemezése

  7. KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) ÉS A KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) VÁLTOZÁSAI

  A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) változása a 2017-es adóévre

  A kisvállalati adó (KIVA) változása a 2017-es adóévre

  A személyi jellegű kifizetések tartalma

  A tőkeműveletek és osztalékműveletek eredményének meghatározása

  Egyéb módosító tételek

  Visszatérés a társasági adó alá

  8. HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT (HTV.) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

  ■ Helyi iparűzési adó

  ■ Az IFRS-t érintő változások

  ■ Egyéb helyi adók

  9. CÉGAUTÓADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (GJT.) VÁLTOZÁSAI

  10. REKLÁMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (RATV.) VÁLTOZÁSAI

  Szankciórendszer

  ■ Egyéb módosítások

  ■ Az Európai Bizottság megállapításai

  11. KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (KTDT.) VÁLTOZÁSAI

  ■ A gépjárművek tartozékainak átalánya

  ■ Egyéni hulladékkezelés

  ■ Az egyéni hulladékkezelés fogalma

  ■ Az egyéni díjtétel számítás

  ■ Láncügylet

  ■ Újrahasználatra előkészítés

  ■ Műanyag csomagolószerek

  ■ Reklámhordozó papír

  ■ Átvállalási szerződés

  Egyéb módosítások

  12. ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (ITV.) VÁLTOZÁSAI

  ■ A 2016-os év közbeni változások

  ■ A 2017. január 1-jétől alkalmazandó szabályok

  ■ A 2017. március 1-jén hatályba lépő (jelenleg még nem elfogadott) változások

  Szakkönyv ára 2018. december 12-ig:
  Kedvezményes ár új vásárlóknak: 5.800 Ft + áfa helyett 3.900 Ft + áfa
  Ügyfeles kedvezményes ár: 5.800 Ft + áfa helyett 2.900 Ft + áfa
  A szakkönyv ára a csomagolási és szállítási költséget nem tartalmazza. Az áfa mértéke: 5%. A megrendelés beérkezése után a megrendelt szakkönyve(ke)t és a számlát haladéktalanul postázzuk a választott szállítási mód szerint. Az ellenértéket 8 napos fizetési határidővel kérjük kiegyenlíteni. A megrendelő adatai, e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól postai és e-mailes tájékoztatókat.
  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” című online hírlevelet kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.