Hírlevél

TOP termékek

Termékajánló

Fizetési megoldás

Termék részletek-23%
ADÓZÁS 2024

ADÓZÁS 2024

Szja, Áfa, Tao, Kiva, Tbj, Kata, Adóeljárás, Egyéb adók
Szerző:
Császár, Csátaljay, Futó, Horváthné, Kovács, Rabné Barizs
Megjelenés:
2024. április 6.
Alapár:
12 900 Ft
Akció:
9 900 Ft (Vége: 2024.07.31)

ADÓZÁS 2024

SZJA, ÁFA, TAO, KIVA, TBJ, KATA, ADÓELJÁRÁS, EGYÉB ADÓK

Szerzők: Dr. Császár Zoltán, Dr. Csátaljay Zsuzsanna, Horváthné Szabó Beáta, Dr. Futó Gábor, Dr. Kovács Ferenc, Dr. Rabné Dr. Barizs Gabriella

Megjelenés: 2024. április 6.

 • Szerzők:

  Dr. Császár Zoltán (jogász, adótanácsadó, közgazdász)

  Dr. Csátaljay Zsuzsanna (áfa szakértő, jogász)

  Dr. Futó Gábor (tb-szakértő, ügyvéd)

  Horváthné Szabó Beáta (adószakértő, adószaküzemgazdász)

  Dr. Kovács Ferenc (okl. adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, MOKLASZ titkára)

  Dr. Rabné Dr. Barizs Gabriella (osztályvezető, szakreferens, NAV Adójogi és Tájékoztatási Főosztály, Társasági Adó Osztály)

  Formátum: B/5 (168x238 mm)

  Terjedelem: 156 oldal

  Megjelenés: 2024. április 6.

  Tartalom:

  1. Adóeljárás 2024

  A 2023. nyári adócsomag

  Online pénztárgép, e-nyugta

  Feltételes adómegállapítás

  Adóregisztrációs eljárás

  Havi adó- és járulékbevallás

  Adóbevallási gyakoriság

  Adófizetés

  Adatszolgáltatás

  Adatnyilvántartás

  Adótitok

  Adóhatósági adatszolgáltatás

  Adózók minősítése

  Fizetési könnyítések

  Mulasztási bírság

  Adószámtörlés

  Adószakemberek képzése

  Adóhatósági szolgáltatások

  Köztartozásmentes adózói adatbázis

  Szégyenlisták

  Képviselet

  Ellenőrzés

  Adóhatósági végrehajtás

  A 2023. őszi adócsomag

  Alanyi adómentesség

  Havi adó- és járulékbevallás

  e-Áfa-bevallás

  e-pénztárgép

  Automata berendezések

  A szégyenlisták újabb változásai

  Észrevétel végelszámolás esetén

  ■ Az adózók minősítése

  Üzletlezárás

  Képviselet

  Kapcsolattartás

  Hatósági tanú

  Ellenőrzés

  Fellebbezés

  Az adóhatósági végrehajtás általános szabályai

  Bizományosi értékesítés

  Árverési szabályok

  2. ÁFA 2024

  Kötelező visszaváltási díj áfa-kezelése

  ■ A jogszabályban meghatározott feladatátruházás

  ■ Változás a számlakibocsátási határidő tekintetében

  ■ A csoportos adóalanyiságot érintő változás

  Az ingatlan beszerzési áfa visszatérítése a különös eljárásban

  A napilapok áfa-kulcsának csökkentése

  Az e-Áfa-rendszer, e-Áfa-bevallás

  Az építőipari fordított adózás

  Műalkotások importja

  A fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységre vonatkozó tárgyi mentesség pontosítása

  ■ Termékértékesítés

  Termékbeszerzés

  A tárgyi mentesség kiterjesztése a betegszállításnál

  ■ Az 5%-os szolgáltatások körének bővülése

  ■ Az 18%-os termékkör bővülése

  ■ Az 5%-os tápszer fogalmának pontosítása

  ■ Diplomáciai képviselet, nemzetközi szervezet tagjának adható különös adóvisszatérítés

  ■ A 2023. év végi törvénycsomag 2025-re vonatkozó változásai

  Teljesítésihely-változás virtuális szolgáltatásoknál

  2025-től bevezetésre kerül az e-nyugta

  Nyugtával egy tekintet alá eső okirat

  Adatszolgáltatás a nyugtákról, nyugtával egy tekintet alá eső okiratokról

  Viszonteladók árrésadózása

  Uniós alanyi mentesség választása

  3. SZJA 2024

  Egyes meghatározott juttatások

  ■ A Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosítása

  ■ Bevallásigyakoriság-változás

  ■ Csekély értékű ajándék

  Adóalap-csökkentő kedvezmények

  ■ 30 év alatti anyák kedvezménye – 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

  ■ A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezmény – 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

  ■ A családi kedvezmény érvényesítése az adóbevallásban

  Egyéni vállalkozókat érintő változások

  ■ Szüneteléssel összefüggő változás – 2024. január 1-jétől

  ■ De minimis támogatások – 2023. június 30-ától

  Költségtérítést érintő változások

  ■ A munkába járás címén adható adómentes költségtérítés mértéke

  ■ A személygépjármű-oktatók költséghányada

  ■ Napidíj

  Adómentességet érintő változtatások

  ■ Borászati termék juttatása 2023. november 16-tól

  ■ Hulladékátadást ösztönző juttatás – 2023. december 1-jétől hatályos változás

  ■ Családok otthonteremtése

  ■ A huzamos tartózkodáshoz nyújtott egyszeri támogatás

  ■ Számsorsjáték nyereménye

  ■ Adórendszeren kívüli kereset

  Az amerikai-magyar kettős adóztatást kizáró egyezmény megszűnése

  ■ Előadóművészek, sportolók tevékenysége

  ■ Az Egyesült Államokban belföldi illetőséggel rendelkező személy által fizetett kamat

  ■ Ellenőrzött tőkepiaci ügylet

  ■ A külföldön megfizetett adó beszámítása

  A bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján kezelt és a magánalapítványi vagyon adókötelezettsége

  ■ Vagyonátadás és nyilvántartás

  ■ Adóköteles és adómentes vagyonkiadás a kedvezményezett részére

  Startup vállalkozástól kapott részesedés

  ■ Az induló vállalkozás

  ■ Az értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték

  További változások

  ■ Az őstermelő termelési eszközének értékesítése

  ■ Az őstermelők családi gazdaságát érintő változás

  ■ A vagyoni értékű jog fogalma

  ■ Adó feletti rendelkezési jogosultság

  ■ A lízing fogalma 2024. január 1-jétől

  ■ Társas vállalkozás jogutód nélküli törlését követő vagyonfelosztás

  ■ Az önkéntes kölcsönös pénztár kijelölése a bevallásban

  ■ Kriptoeszköz adózása

  ■ Az emelt összegű családi kedvezmény érvényesítése

  ■ A nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset fogalma

  ■ Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény módosítása

  ■ Harmadik országbeli állampolgár illetősége 2024. január 1-jétől

  4. TAO 2024

  A termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság fogalma

  Az ellenőrzött külföldi társaság fogalma

  A kapcsolt vállalkozások fogalmának pontosítása

  A Válságközlemény megjelölése

  Az új mezőgazdasági csoportmentességi rendelet

  A veszteségleírást érintő módosulások

  A Nemzeti Összefogás Számlaszáma javára adott adomány

  Reklámközzétételi költségek

  Egyes kamat- és jogdíjkifizetések mint el nem ismert költségek

  Részesedések utólagos bejelentése

  Fejlesztési adókedvezmény

  Az energiahatékonysági célú beruházás, felújítás adókedvezményének módosulásai

  ■ A nem épületre irányuló beruházásokra, felújításokra vonatkozó szabályok

  ■ Az épületre irányuló beruházásokra, felújításokra vonatkozó szabályok

  K+F adókedvezmény

  ■ Villamosenergia-tároló létrehozatalára irányuló beruházás adókedvezménye

  5. TBJ 2024

  Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2024. évi összege

  A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése 2023. december 1-jétől és ennek társadalombiztosítási összefüggései

  Az adóval szemben érvényesíthető kedvezmények - 2018. évi LII. tv.

  ■ A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény

  ■ A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

  ■ A kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény

  ■ A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

  6. Helyi adók 2024

  ■ 2023-as évközi változások

  ■ Termőföld és kapcsolódó vagyoni értékű jog kizárása az adótárgyak köréből

  ■ K+F+I csökkentő tétel szűkebb körben

  2024-es év eleji változások

  ■ Szünetelő egyéni vállalkozó

  ■ Adóalap egyszerűsített megállapítása új helyszínen

  ■ IFRS-ek szerinti kamatbevétel

  ■ Légitársaságokra vonatkozó szabályok

  ■ Gyártó, forgalmazó adóalapja

  ■ Munkaerő-kölcsönzés telephelye

  ■ Közszolgálati kötelezettség

  ■ Kerekítés

  ■ 2024-es évközi változások

  ■ Műemlék felújításához kapcsolódó adómentesség

  7. Gépjárműadó 2024

  ■ 2024-es év eleji változások

  ■ „Z” betűjel törlése

  ■ Köztestületek adómentessége

  ■ Gépjárműadó megfizetése

  ■ 2024-es évközi változások

  8. Reklámadó 2024

  ■ 2023-as évközi változások

  ■ 0%-os adó meghosszabbítása

  ■ További adókötelezettségek felfüggesztése

  ■ 2024-es év eleji változások

  2024-es évközi változások

  9. Illetékek 2024

  ■ 2023-as évközi változások

  ■ Fogyasztóvédelmi eljárás

  ■ Illetékbélyeg kivezetése

  ■ Építményi jog szabályai

  ■ Közérdekű bejelentés, javaslat, panasz

  ■ Reorganizáció és szerkezetátalakítás

  ■ Kisajátítási eljárás

  ■ Adósságrendezési eljárás

  ■ 2024-es év eleji változások

  ■ Lakástulajdon megszerzésének illetékmentessége

  ■ Termőföld megszerzésének illetékmentessége

  ■ Búcsú az illetékbélyegtől

  2024-es évközi változások

  ■ Közbeszerzés tárgyú elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetéke

  ■ Önkormányzati csődbiztos szerepe illetékfeljegyzési jog gyakorlásánál

  ■ Használatbavételi engedély

  10. KATA 2024

  ■ 2023-as évközi változások

  ■ Az adóalanyiság megszűnése

  ■ 2024-es év eleji változások

  2024-es évközi változások

  11. KIVA 2024

  ■ 2023-as évközi változások

  ■ Innovációs járulék

  ■ Az adóalanyiság megszűnésének új esetei

  ■ Egyesülés, szétválás esetén folytatható az adóalanyiság

  ■ 2024-es év eleji változások

  ■ Kutatók foglalkoztatása utáni kedvezmény

  2024-es évközi változások

  Kedvezményes ár 2024. július 31-ig:
  Alapár: 12.900 Ft + áfa
  Kedvezményes ár: 12.900 Ft + áfa helyett 9.900 Ft + áfa

  A szakkönyv ára a csomagolási és szállítási költséget nem tartalmazza. Az áfa mértéke: 5%. A megrendelés beérkezése után a megrendelt szakkönyve(ke)t és a számlát haladéktalanul postázzuk a választott szállítási mód szerint. Az ellenértéket 8 napos fizetési határidővel kérjük kiegyenlíteni. A megrendelő adatai, e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól postai és e-mailes tájékoztatókat.

  Extra szolgáltatás:
  A Vezinfó Kiadó új ügyfeleként egyrészt térítésmentesen, „Vezinfó Blog” és „Jogadó Blog” című online hírleveleket kap a számviteli, adózási és jogi aktualitásokról és változásokról; másrészt kedvezményes áron vehet részt a Vezinfó Kiadó előadásain és kedvezményes áron vásárolhatja meg a Vezinfó Kiadó további kiadványait.